Речи тонкословия греческаго

Show columns (check and uncheck)
Title Grec Соф.1474 Арх.247 Сол.860/970
Sort descending Title Греческий Соф. 1474 Арх.247 Сол.860/970
0 Заглавие

рѣч҇ тонкословїѧ гречьскаго

рѣ́чь, тенкослѡ́вїа гре́ческаго.

[А҃І] рѣ́чи тон꙽кослѡ́ві῎а, гре́ческаго̀.

1 Бг҃ъ, ѡ ѳео

ὁ θεός

0001. Бг҃ъ, ѡ ѳео̀.

0001. Бъ҃, а҆ ѳео́с꙽.

0001. Бг҃ъ, о҆ феѡ̀

2 прѣмлс҇тив, иперелеимон.

ὐπερελεήμων

0002. прѣмлс҇тив`, и҆пер`е҆леи҆мон.

0002. премлс҇тив, и҆пере҆леи҆мон.

0002. премлс҇твъ, і҆пер̾е҆лен꙽мон꙽

3 помощник, воиѳос.

βοηθός

0003. помощник`, воиѳос`.

0003. помо́щник҇, воиѳо́с꙽.

0003. помо́щ꙽ник, воиѳос꙽

4 покровител, скепастис

σκεπαστής

0004. покровител`, скепастис`.

0004. покрови́тел, скепасти́с꙽.

0004. покрѡви́тел, скепастис꙽ •

5 цр҇ь и г҃ь, василеѳ, ке кириѡс

βασιλεὺς καὶ κύριος

0005. цр҇ь и҆ г҃ь, василеѳ, ке кириѡ҆с`.

0005. цр҃ь и҆ г҃ь, василеѳ ке кирїо́с꙽.

0005. цр҃ь, и҆ гс҇ь; васі῎||(л. 54)леѳъ, ке кирі῎о῎с꙽

6 влдчца бц҃а, деспина ѳеѡтокон

δέσποινα θεοτόκον

0006. влдчца бц҃а, деспина ѳеѡ҆токон`.

0006. влдчица бц҃а, деспи́на ѳео҆токон.

0006. влдчца, бдца; деспина, ѳео́токо́н꙽

7 всечс҇таа, иперагни

ὑπέραγνη

0007. всечс҇таа, и҆пер`а҆гни.

0007. всечс҇таа, і҆пера҆гни.

0007. вс̑ечс҇таа̀, и҆пер꙽а́г꙽ни

8 мт҃и нбс҇наго цр҃ѧ, митир митрис тис, уранꙋ василїас

μήτνρ τῆς οὐρανοῦ βασιλείας

0008. мт҃и нбс҇наго цр҃ѧ, митир митрис тис, ꙋ҆ранꙋ василїас`.

0008. мт҃и нбс҇наг҇ цр҃ѧ, митир тї́с꙽ а҆ра́нѫ василїа́с꙽

0008. мт҃и нбс҇наго цр҃ѧ; митир꙽ тис꙽, ѹ҆ра́нꙋ, василі῎ас꙽

9 нбс҇ныѧ силы, тон уранон е динамис

τῶν οὐρανῶν αἱ δυνάμεις

0009. нбс҇ныѧ силы, тон` ѹ҆ранон` е҆ динамис`.

0009. нбс҇ныа си́лы, тон ѹ҆ранон е динами́с꙽.

0009. нбс҇ныа̀ си́лы; тон꙽ ѹ҆ранон꙽ е҆ динамис꙽

10 беслотнїи аггли, асомати аггли

ἀςώματοι ἄγγελοι

0010. беслотнїи а҆гг҃ли, а҆сомати а҆гг҃ли.

0010. бесплотнїи а҆гг҃ли, а҆сомаги а҆гг҃ли.

0010. бесплѡ́тні῎и анг҃ли, а҆сома́ти а҆нг҃ли

11 предстатели, паристамени

παριστάμενοι

0011. предстатели, паристамени.

0011. предстатели, паристамени.

0011. пред꙽ста́тели, париста́мени

12 раи, ϖαραδισωσ

παράδεισος

0012. раи, ϖαραδισωσ.

0012. ра́и, ϖαραδισωσ.

0012. ра́й, парадисос

13 црс҇тво вѣчное, василїа еѡниос

βασιλεία αἰώνιος

0013. црс҇тво вѣчное, василїа е҆ѡ҆ниос`.

0013. црс҇тво вѣчное, васи́лїа е҆о҆нїо́с꙽.

0013. црс҇тво вѣ́чноѐ, василі῎а҆, е҆о҆нио́с꙽ •

14 мꙋка вѣчнаѧ, коласис еѡниос

κόλασις αἰώνιος

0014. мꙋка вѣчнаѧ, коласис` е҆ѡ҆нио҆с.

0014. мѫ́ка вѣчнаа, коласи́с꙽. е҆о҆нїо́с꙽.

15 смола, ϖараписос

παράπισσος

0015. смола, ϖараписос.

0015. смола̀, параписо́с꙽.

0014. смола, параписос

16 ст҃ъ члк҃ъ, агїос анѳропос

ἄγιος ἄνθρωπος

0016. ст҃ъ члк҃ъ, а҆гїо҆с а҆нѳропос`.

0016. ст҃ъ чл҃къ, а҆гїо́с꙽ а҆нфрѡпо́с꙽.

0015. ст҃ъ чл҃кь, а҆гі῎о́с꙽ а҆нфропос꙽

17 праведен, δїкеѡс

δίχαιος

0017. праведен`, δїкеѡ҆с.

0017. пра́веден, δїкео́с꙽.

0016. праведен꙽, дикео́с꙽

18 грѣшен чл҃к, амартолос ѡ анѳропос

αμαρτωλὸς ὁ ἄνθρωπος

0018. грѣшен` чл҃к, а҆мартолос ѡ῎ а҆нѳропос`.

0018. грѣ́шен чл҃к, а҆мартоло́с꙽ анфрѡпо́с꙽.

0017. грѣшен꙽ чл҃кь, а҆мар꙽толо́с꙽ о҆ а́нфропо́с꙽

19 пророк, ϖроѳитос

προφήτος

0019. пророк`, ϖроѳитос`.

0019. про҇ркъ, ϖроѳито́с꙽.

0018. про҇ркъ, профитос꙽

20 прдтча, ϖроδромос

πρόδρομος

0020. прдтча, ϖроδромос`.

0020. прдотча, продромо́с꙽.

0019. прдтча, продромо́с꙽

21 крс҇тител, ваптистис

βαπτιστής

0021. крс҇тител`, ваптистис`.

0021. крс҇ти́тель, ваптисти́с꙽.

0020. крс҇тль, вап꙽тистис꙽

22 мч҃нк, мартис

μάρτυς

0022. мч҃нк, мартис`.

0022. мч҇нкъ, марти́с꙽.

0021. мчн҃къ, мар꙽тис꙽

23 сщ҃енномч҇, іеромартис

ἱερομάρτυς

0023. сщ҃енномч҇, і́еромартис`.

0023. сщ҃нномч҇нк, і҆е҆ромарти́с꙽.

0022. сщ҃номч҃нкь, і҆е҆ромар꙽тис

24 сщ҃нноначалник, іерархос

ἱεράρχος

0024. сщ҃нноначалник`, і҆ерархос.

0024. сщ҃ннонач҇лник҇, і҆е҆рархос꙽. ||

0023. сщ҃нонача́лник, і҆е҆рар꙽хос꙽

25 чюдтворец, ѡ ѳавматꙋргос

ὁ θαυματουργός

0025. чюдтворец, ѡ̓ ѳавматргос.

0025. чюдотворец, ѡ҆ ѳавматꙋргос꙽.

0024. чюдотворець, о҆ ѳав꙽матѹр꙽гос꙽

26 чюдо, ѳавма

θαῦμα

0026. чюдо, ѳавма.

0026. чюдо, ѳа́вма.

0025. чю́до ѳав꙽ма

27 праздник, еѡрти

ἑορτή

0027. праздник`, е҆ѡ҆рти.

0027. пра́здник꙽, е҆о҆рти.

28 злато, хрисаѳи

χρυσάφι

0028. злато, хрисаѳи.

0028. злато, хрисаѳи.

0026. зла́то, хриса́ѳи

29 сребро, асимин

ἀσήμιν

0029. сребро, а҆симин`.

0029. сребро, а҆симин.

0027. сребрѡ, а҆симинь

30 ѡлово, каситерос

κασσίτερος

0030. ѡ῎лово, каситерос.

0030. о῎лово, каситерос꙽.

0028. о҆лово, каситерос꙽

31 свинець, моливи

μολύβι

0031. свинець, моливи.

0031. свинец, моли́ви.

0029. свине́ць, моливи

32 мѣдь, харкома

χάρκωμα

0032. мѣдь, хар`кома.

0032. мѣд, харкома.

0030. мѣ́дь, хар꙽||(л.54об.)ко́ма

33 жесть, спетрон

σπέτρον

0033. жесть, спетрон`.

0033. жесть, спертон.

0031. же́сть, спетронъ

34 желѣзо, сидирон

σίδηρον

0034. желѣзо, сидирон`.

0034. желѣ́зо, сидирон.

0032. желѣѕо̀, сидирон꙽

35 бꙋлат, енданикон

ἐνδανικόν

0035. бꙋлат, енданикон`.

0035. бѫлат, енданикон.

0033. бѹлат, е҆н꙽даниконъ

36 ꙋклад, стоми.

στόμι

0036. ꙋ҆клад, стоми.

0036. ѹ҆клад, стоми.

0034. ѹ҆клад꙽, стоми

37 дрѣво, ксила

ξύλο

0037. дрѣво, ксила.

0037. дре́во, кси́ла.

0035. древо, к꙽сила

38 камен, петр

πέτρα

0038. камен`, петр`.

0038. ка́мен҇, петр꙽.

0036. камен꙽, пе́тръ

39 древо стоачее росточее, дендра

δένδρο

0039. древо стоа̀чее росточее, дендра.

0039. древо стоѧ́чее ростѫ́чее, дендра.

0037. древо стоа́чеѐ [], де́ндра

40 а сꙋхое, ксило

ξύλο

0040. а҆ сꙋхое, к̑сило.

0040. а҆ сѫхо́е, кси́ло.

0038. а҆ сꙋхоѐ, к꙽сило

41 ѡц҃ь, патир

πατήρ

0041. ѡ҆ц҃ь, патир`.

0041. ѡц҇, патер꙽.

0039. оц҇, патир꙽

42 мт҃и, митир

μήτηρ

0042. мт҃и, митир.

0042. мт҃и, [место]

0040. мати, митир꙽

43 дѣд, папос

πάππος

0043. дѣд, папос`.

0043. дѣд, папо́с꙽.

0041. дѣ́дъ, папос꙽

44 прадѣд, пропапос

πρόπαππος

0044. прадѣд, пропапос`.

0044. пра́дѣд, пропапо́с꙽.

0042. прадѣд, пропапос꙽

45 баба, мами

μάμμη

0045. баба, мами.

0045. ба́ба, ма́ми.

0043. ба́ба, ма́ми

46 сн҃ъ, іѡс

υἱός

0046. сн҃ъ, і҆ѡ҆с`.

0046. сн҃ъ, і҆о́с꙽.

0044. сн҃ъ, і҆о́с꙽

47 дѧдѧ, ѳїѡс

θεῖος

0047. дѧдѧ, ѳїѡс`.

0047. дѧ́дѧ, ѳїо́с꙽.

0045. дѧдѧ, ѳі῎о́с꙽

48 тетка, ѳїа

θεία

0048. тетка, ѳїа.

0048. тетка, ѳїа.

0046. те́т꙽ка, ѳїа

49 брат, аделфос

ἀδελφός

0049. брат, а҆делфос`.

0049. брат, а҆делфо́с꙽.

0047. брат, а҆дел꙽фос

50 сестра, аделѳи

ἀδελφή

0050. сестра, а҆делѳи.

0050. сестра, а҆делѳи.

0048. сестра, а҆дел꙽фи

51 внꙋк, енгонос

ἐγγονός

0051. внꙋк`, е҆нгонос` —

0051. внѫк҇, е҆нгоно́с꙽.

0049. внѹк, е҆нгонос꙽ •

52 ѡ седмици

ѡ҆ седмици,

[место]

[В҃І] о҆ сед꙽мицы̀ •

53 недлѧ, кирїаки

κυριακή

0052. недлѧ, кирїаки

0052. Недлѧ, кирїаки.

0050. ндлѧ, кѷрі῎ак꙽

54 пнед, девтера

δευτέρα

0053. пнед, девтера.

0053. пнед, девтера.

0051. пнед, дев꙽тера

55 вток҇, трити

τρίτη

0054. вток҇, трити.

0054. вток҇, три́ти.

0052. вток҇, трити

56 сред, тетради

τετράδη

0055. сред, тетради.

0055. сред, тетради.

0053. сред, тетради

57 чек҇, пефти

πέφτη

0056. чек҇, пефти.

0056. чек҇, пеѳти.

0054. чек҇, пеѳти

58 пѧк҇, параскевї

παρασκευή

0057. пѧк҇, параскевї.

0057. пѧк҇, параскеви.

0055. пѧк҇, парас꙽кови

59 сꙋбот, савато

σάββατο

0058. сꙋбот, савато.

0058. сѫб҇, савато.

0056. сѹбта, савато

60 седмица, евдомада

ἑβδομάδα

0059. седмица, е҆вдомада.

0059. седми́ца, е҆вдома́да.

0057. седмица, е῎вдома́да

61 еѵаггелисмос, бл҃говѣщенїе

εὐαγγελισμός

0060. е҆ѵ҆аггелисмос`, бл҃говѣщенїе.

0060. еѵг҇лїе, лисмо́с꙽. блг҇овѣще́нїе,

0058. е῎ѷа́г꙽гелисмос꙽, бл҃говѣщені῎е

62 и҆ х҃ꙋ геннисис, ржс҇тво хс҇во

ἡ Χριστοῦ γέννησις

0061. [х҃ꙋ ена,] и҆ х҃ꙋ геннисис` • || (л. 196об.) ржс҇тво хс҇во.

0061. и҆ хѫ генниси́с꙽. ржс҇тво хв҃о,

0059. и҆ х҃ѹ ген꙽нисис꙽, ржс҇твѡ хс҇во

63 и геннисис тис ѳеѡтокꙋ, бг҃ородично

ἡ γέννησις θεοτόκου

0062. и҆ геннисис` тис` ѳеѡ҆ток[стерто]ꙋ, бг҃ородично:

0062. і҆ генниси́с꙽ ти́с꙽ ѳео҆токѫ. || (л. 254) бг҃ородичен,

0060. и҆ ген꙽нисис꙽ тис ѳео҆токѹ, ржс҇тво бдци

64 та исоδїа, введенье

τὰ εἰσόδια

0063. та и҆соδїа, введенье.

0063. та исобїа, введенїе.

0061. та исъдѣа̀, в꙽веде́ні῎е

65 и ипанти, срѣтенье

ἡ ὑπαπαντή

0064. и҆ и҆панти, срѣтенье.

0064. і҆ и҆панти, срѣтене.

0062. і҆ и҆па́ти, срѣтені῎е

66 и ваптисис, кр҃щенїе

ἡ βάπτισις

0065. и҆ ваптисис`, кр҃щенїе.

0065. і҆ ваптисї́с꙽, кр҃щенїе.

0063. и҆ вап꙽тисис꙽, кр҃щні῎е

67 ѳеѡѳанїа, бг҃оꙗвленье

θεοφάνια

0066. ѳеѡ҆ѳанїа, бг҃оꙗ҆вленье:

0066. ѳео҆ѳанїа, бг҃оѧвлене.

0064. ѳео́фані῎а, бг҃оꙗ῎влені῎е ||

68 и анастасис тꙋ лазару, въскрс҇нїе лазарево

ἡ ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου

0067. и҆ а҆настасис` тꙋ лазару, въскрс҇нїе лазарево:

0067. і҆ а҆настасїс꙽, тѫ лазарѫ, въскрес҇нїе ла́зарево.

0065. і҆ а҆настасис꙽ тѹ лазарꙋ, въскрс҇ні῎е лазарево

69 и метаморфосис, преѡбраженїе

ἡ μεταμόρφωσις

0068. и҆ метаморфосис`, преѡ҆браженїе.

0068. і҆ метаморфосї́с꙽, прео҆браже́нїе.

0066. і҆ метаморфосис꙽, прео҆бражені῎е

70 и ваиѡѳорос, вербо

ἡ βαϊοφόρος

0069. и҆ ваиѡ҆ѳорос`, вербо

0069. і҆ ва́ио҆ѳоро́с꙽, вербное въскрс҇нїе.

0067. і҆ ваио҆форос꙽, вер꙽боносі῎е

71 вход іерс҇лимъ

0070. вход і҆ерс҇лимъ.

72 и ставросис, распѧтье

ἡ σταύρωσις

0071. и҆ ставросис`, распѧтье.

0070. і҆ ставросї́с꙽, распѧтие.

0068. і҆ ставросис꙽, распѧті῎е

73 и апокаѳилосис, снѧте

ἡ ἀποκαθήλωσις

0072. и҆ а҆покаѳилосис`, снѧте.

0071. і҆ а҆кокаѳилосї́с꙽, снѧтие.

0069. і҆ а҆покаѳилосис꙽, снѧті῎е

74 и аналиѱис, възнесенье

ἡ ἀνάληψις

0073. и аналиѱис`, възнесенье.

0072. і҆ а҆налипси́с꙽, възнесе́нїе.

0070. і҆ а҆налиѱис꙽, вознесені῎е

75 ѡ дипнос о мисистикос, вечерѧ таинаѧ

ὁ δεῖπνος ὁ μυστικός

0074. ѡ҆ дипнос о мисис`тикос`, вечерѧ таинаѧ.

0073. ѡ дипнос о мисї́с꙽тико́с꙽, вечерѧ та́инаа.

0071. о҆ дипнос о мис꙽тикос꙽, вечерѧ тайнаа̀

76 и нип҇тира тон подон, ꙋмвенїе ногам

ἡ νιπτήρα τῶν ποδῶν

0075. и҆ нип҇тира тон` подон, ꙋ҆мвенїе ногам.

0074. і҆ ниптира то́н꙽ подон, ѹ҆мовене ногам.

0072. і҆ ниптира тон꙽ подон꙽, ѹ҆мове́ні῎е нѡгам

77 и кимисис тис ѳеѡтокꙋ, ꙋспенїе бг҃ородично

ἡ κοίμησις τῆς θεοτόκου

0076. и҆ кимисис` тис` ѳеѡ҆токꙋ, ꙋ҆спенїе бг҃ородично.

0075. і҆ кимиси́с꙽ тї́с꙽ ѳео҆токꙋ, ѹ҆спене бг҃чино.

0073. і҆ кимисис꙽ тис ѳео҆токꙋ, ѹ҆спені῎е бг҃оро́дичино

78 еѡрти, празник

ἑορτή

0077. еѡ҆рти, празник`.

0076. е҆о҆рти, пра́зник҇.

0074. е῎о҆рти, праз

79 ке али поли, и ини мнози

καὶ ἄλλοι πολλοί

0078. ке а҆ли поли, и҆ и҆ни мнози.

0077. ке а҆ли по́ли, и҆ и῎ни мно́зи.

0075. ке а҆ли поли, і῎ и҆ні῎и мнѡ́ѕи;

80 киѡни, столпъ камен

κιόνι

0079. киѡ҆ни, столпъ камен`.

0078. кїо῎ни, столпъ ка́менъ.

81 стилос, древеныи

στῦλος

0080. стилос`, древеныи.

0079. стило́с꙽, древѧныи.

82 ме тас харас, съ радостїю

μὲ τὰς χαράς

0081. ме тас харас`, съ радостїю.

0080. ме тас хара́с꙽, с радостїю.

83 Ти каѳезесе, что сѣдишь

Τί καθέζεσαι

0082. Ти каѳезесе, что сѣдишь.

0081. ти каѳезе́се, что сѣдиш.

84 ѡкнис, лѣнишисѧ

ὀκνεῖς

0083. ѡ҆книс`, лѣнишисѧ.

0082. о҆книс҇, лѣни́шисѧ.

85 егирꙋ сире ис тин дꙋлїан, въстани поиди на дѣло

ἐγείρου σῦρε εὶς τὴν δουλειάν

0084. е҆гирꙋ сире и҆с тин` дꙋлїан`, въстани пои҆ди на дѣло.

0083. е҆гирѫ сире и҆с тин дѫлїѧн, въста́ни поиди на дѣ́ло.

86 есосен ѡ ке҃рос, приспѣ времѧ

ἔσωσεν ὁ καιρὸς

0085. есосен` ѡ҆ ке҃рос`, приспѣ времѧ.

0084. е҆сосен о҆ кетрос꙽, приспѣ вре́мѧ.

87 ке дꙋлїа ене поли, а дѣла много

καὶ δουλειὰ ἔνε πολλή

0086. ке дꙋлїа е҆не поли, а҆ дѣла много.

0085. ке дꙋлїа е҆не по́ли, а҆ дѣ́ла мно́го.

88 сиконꙋ тахитерꙋ, въставаи рано

σηκώνου ταχυτέρου

0087. сиконꙋ тахитерꙋ, въставаи рано.

0086. сикѫнꙋ тахитерѫ, въставаи ра́но. ||

89 мидень кимасе пола, не спи много

μηδὲν κοιμᾶσαι πολλά

0088. мидень кимасе пола, не спи много.

0087. миден ки́масе по́ла, не спи мно́го.

90 пола кѷмасе много спиш

Πολλά κοιμᾶσαι

0089. пола кѷмасе много спиш`.

0088. пола кимасе, мно́го спиш.

91 екимитис пола спал еси мног

ἐκοιμήθης πολλά

0090. е҆кимитис пола + [на верхнем поле: +спал еси многдолго] • 

0089. е҆кимити́с꙽ пола, спал е҆си полно.

92 акоми ѳело на кимато, еще хочю спат

ἀκόμη θέλω νὰ κοιμ<η>θῶ

0091. а҆коми ѳело на кимато, е҆ще хочю спат.

0090. а҆коми ѳело на кимато, е҆ще хощꙋ спат.

93 ѡлиго на кимиѳо, малѡ посплю

ὀλίγο νὰ κοιμ<η>θῶ

0092. ѡ҆лиго на кимиѳо, малѡ посплю.

0091. о҆лиго на кимоѳо, ма́ло посплю.

94 кимꙋ аделфе, спи брате

κοιμοῦ ἀδελφέ

0093. кимꙋ а҆делфе, спи брате.

0092. кимꙋ а҆делѳе, спи брате.

95 ѳелис на ѳаиса хочеш ли ꙗсти

θέλεις νὰ φάγῃς

0094. ѳелис` на ѳаи҆са̀ хочеш ли ꙗ҆сти.

0093. ѳелис҇ на ѳаис҇, хощеш ли ꙗ῎сти.

96 ꙋден ѳелис не хочеш ли

οὐδὲν θέλεις

0095. ꙋ҆ден` ѳелис` + [не левом поле вертикально: +не хочеш ли].

0094. ѹ҆ден ѳелис҇, не хо́щеш ли

97 его ѳело на ѳаго, азъ хочю ꙗсти

ἐγὼ θέλω νὰ φάγω

0096. его ѳело на ѳаго, а҆зъ хочю ꙗ҆сти.

0095. ег҇. ѳело на ѳаго, аз хощꙋ ꙗ҆сти.

98 апеда керос ене, ꙋже врѣмѧ ес҇

ἀπεδὰ καιρὸς ἔνε

0097. а҆педа керос` ене, ꙋ҆же врѣмѧ ес҇.

0096. а́педа керос꙽ е῎не, ѹж вре́мѧ ес҇.

99 епеликан апо тахи, ѿпѣли давно

ἐπέλυκαν ἀπὸ ταχύ

0098. епеликан` а҆по тахи, ѿпѣли давно.

0097. е҆пеликан а҆по та́хи, ѿпѣли давно.

100 на ѳагаме синдома, ѣли быхом борже

νὰ φάγ<ω>με σύντομα

0099. на ѳагаме синдома, ѣли быхом борже.

0098. на ѳагаме синдо́ма, ѣ́ли быхомбо́ржи.

101 ке на нипигиноме, да поидем прочь

καὶ νὰ ὑπηγαίνωμεν᾿

0100. ке на нипигиноме, да пои҆дем прочь.

0099. ке на нипигино́ме, да пои҆де проч҇.

102 макра ѳеломе на ипаме, далече ити.

μακρὰ θέλομε να ὑπάμε

0101. макра ѳеломе на и҆паме, далече и҆ти.

0100. марка ѳеломе́ на и҆па́ме, далече́ и҆ти.

103 апеда аргон ене, ꙋже поздо.

ἀπεδὰ ἀργὸν ἔνε

0102. а҆педа а҆ргон` ене, ꙋ҆же поздо.

0101. а҆педа а҆ргон ене, ѹж поздо.

104 вради аж вечер

βράδυ

0103. врадиа҆ж вечер`.

0102. вради, ве́черъ.

105 енехтиасе, смерклосѧ

ἐνύχτιασε

0104. е҆нехтиа҆се, смерклосѧ.

0103. е҆нехтїа́се, смерклосѧ.

106 ѳеломе на сикофѹме то пꙋрно, завтра въстат рано

θέλομε νὰ σηκωθοῦμε τὸ πουρνό

0105. ѳеломе, на сикофѹме то || (л. 197) пꙋрно, завтра въстат рано.

0104. ѳело́ме на сикомѫфе то пѫ́рно, завтра въстати ра́но.

107 ѡрисен на ипамен ис екинон, велѣлъ прити к себѣ

ὥρισεν νὰ ὑπάμεν εἰς ἐκεῖνον᾿

0106. ѡ҆рисен на и҆памен и҆с екинон`, велѣлъ прити к себѣ.

0105. о҆рисен на и҆памен и҆с екинон, велѣл прити к себѣ.

108 хризи мегали δꙋлїан, есть емꙋ дѣло велико до менѧ

χρῄζει μεγάλη δουλειάν

0107. хризи мегали δꙋлїан, е҆сть емꙋ дѣло велико до менѧ.

0106. хризи мегали δꙋлїѧн, ес҇ е҆мѫ дѣ́ло вели́ко до менѧ.

109 ке его екинон, а мнѣ до него

καὶ ἔγὼ ἐκεῖνον

0108. ке его екинон`, а҆ мнѣ до него.

0107. ке его е҆кимон, а҆ мнѣ до нег҇. ||

110 ехо логон, ис екинон ест ми слово к немꙋ

ἔχω λόγον εἰς ἐκεῖνον

0109. е҆хо логон, и҆с екинон` е҆ст ми слово к немꙋ.

0108. е҆хо логон и҆с екинон, ес҇ ми сло́во к немѫ.

111 ѳело на тон еротисо дїа логон, хочю его въпросити ѡ словѣ

θέλω νὰ τὸν ἐρωτήσω διὰ λόγον

0110. ѳело на тон` еротисо дїа логон`, хочю е҆го въпросити ѡ҆ словѣ.

0109. ѳело на тон е҆ротисо дїа логон, хощꙋ ег҇спросити о҆ словѣ.

112 псисе, испеци

ψῆσε

0111. псисе, и҆специ.

0110. пси́се, и҆специ.

113 ѱимено, испечено

ψημένο

0112. ѱимено, и҆спечено.

0111. ѱиме́но, і҆спечено.

114 ѡ логизмос мꙋ ме леги, помыслъ ми гл҃ет

ὁ λογισμός μου μὲ λέγει

0113. ѡ҆ логизмос` мꙋ ме леги, помыслъ ми гл҃ет.

0112. ѡ҆ логизмос҇ мѫ ме леги, по́мысл꙽ ми гл҃ет.

115 логизмос ме ирте, помышленье ми пришло

λογισμὸς μὲ ἦρθε

0114. логизмос` ме и҆рте, помышленье ми пришло.

0113. логизмос҇ ме и҆рте, помышле́нїе мї пришло.

116 мет есена, с тобою

μετ’ ἐσένα

0115. мет есена, с тобою.

0114. мет есе́на, с тобою.

117 ѳело на паго ис екинонъ, шел бых к немꙋ

θέλω νὰ πάγω εἰς ἐκεῖνον

0116. ѳело на паго и҆с екинонъ, шел` бых к немꙋ.

0115. ѳело́ на паго и҆с екинон, шел бых к немѫ.

118 ке на тон ида, видѣлсѧ бых с ним.

θέλω νὰ πάγω εἰς ἐκεῖνον

0117. ке на тон ида, видѣлсѧ бых с ним.

0116. ке на тон и́да, видѣлсѧ бых с ним.

119 епига ис екинон, ходих к немꙋ

ἐπῆγα εἰς ἐκεῖνον

0118. е҆пига и҆с екинон`, ходих к немꙋ.

0117. е҆пи́га і҆с екинон, ходи́х꙽ к немꙋ.

120 ке ида тон, видѣхсѧ с ним

καὶ εἶδά τον

0119. ке и҆да тон`, видѣхсѧ с ним.

0118. ке ида тон, видѣхсѧ с ним.

121 что дѣет, ти полема

τί πολέμᾷ

0120. что дѣет`, ти полема.

0119. что дѣет, ти полема.

122 ꙋден полема ꙋдетипоте, ни дѣлает ничто ж

οὐδὲν πολεμᾷ οὐδετίποτε

0121. ꙋ҆ден полема ꙋ҆детипоте, ни дѣлает ничто ж.

0120. ꙋ̕ден полема ꙋ̕детипоте, не вѣ́дает ничто ж.

123 екомбоса, ѹкрадох

ἐκόμβωσα

0122. екомбоса, ѹ҆крадох.

0121. е҆комбо́са, ѹ҆крадох.

124 сихорисон ме патер агиѡс ке евлоисон, прости мѧ ѡч҇ ст҃ыи и блс҇ви

Συχώρησόν με, πάτερ ἅγιος, καὶ εὐλόγησον

0123. сихорисон ме патер` а҆гиѡс` ке евлоисон`, прости мѧ ѡч҇ ст҃ыи и҆ блс҇ви.

0122. сихорисон ме патер о҆гїо́с꙽ ко евлоисон, прости́ мѧ ѡч҇ ст҃ыи и҆ блс҇ви.

125 солгах, еѱавсамин, еѱевса

ἐψευσάμην, ἔψευσα

0124. солгах, еѱавсамин, еѱевса.

0123. съл꙽гах, е҆ѱавсамино. е҆ѱевса

126 евкерос ене, ϖразденъ пребывает

εὔκαιρος ἔνε

0125. евкерос ене, ϖразденъ пребывает.

0124. е҆вкерос е́не, празден пребывает.

127 липименос, ϖечален

λυπημένος

0126. липименос`, ϖечален`.

0125. липименос҇, печален.

128 флименос ене, скорбен

θλιμμένος ἔνε

0127. флименос ене, скорбен`.

0126. ѳлименос е́не, скорбен.

129 ти ехи ке фливете, что емꙋ, ѡ нем же печаленъ

τί ἔχει καὶ θλίβεται

0128. ти ехи ке фливете, что емꙋ, ѡ҆ нем же печаленъ.

0127. тї е҆хи ке фливете, что е҆мѫ о҆ нем же печа́лен.

130 о калогерос тꙋ ѹден имбори, старець его не здравит

ὁ καλόγερός του οὐδὲν ἠμπορεῖ

0129. о҆ калогерос тꙋ ѹ҆ден имбори, старець его не здравит.

0128. о҆ калогерос тѫ ѹ҆ден имбори, ста́рец ег҇ не здравит. ||

131 пола ене астенис, велми болен

πολλά ἔνε ἄσθενής

0130. пола е҆не а҆стенис, велми болен`.

0129. пола е҆не а҆стенис҇, велми бо́лен.

132 про наѳатꙋ, при смр҃ти ꙋже.

πρὸ θανάτου

0131. про наѳатꙋ, при смр҃ти ꙋ҆же.

0130. про наѳа́тѫ, при смр҃ти ѹж.

133 ханиска, харизмо, дар

<κ>ανίσκι, χάρισμα

0132. ханиска, харизмо, дар`.

0131. хани́ска хри́змо, дар.

134 евиргетисен подарилъ

εὐηργέτησεν

0133. е҆виргетисен подарилъ.

0132. е҆виргетисе́на, подарил.

135 ехарисен, бл҃годѣтельствол҇

ἐχάρισεν

0134. ехарисен`, бл҃годѣтельствол҇.

0133. е҆харисен, блг҃одѣ́телствѡвал.

136 врехи, дождь

βρέχει

0135. врехи, дождь.

0134. вре́хи, до́ждь.

137 поли имартон, много согрѣших

πολὺ ἥμαρτον

0136. поли и҆мартон`, много согрѣших.

0135. поли и҆мартон, много съгрѣших.

138 лого ке ерго дїаннїа

λόγῳ καὶ ἔργῳ, διανοίᾳ

0137. лого ке ерго дїаннїа.

0136. лого ке е҆ргоди, дѣѧ́нїа.

139 катекрина, ѡсꙋдих

κατέκρινα

0138. катекрина, ѡ҆сꙋдих

0137. катерки́на, о҆сѫдих.

140 екателалиса, ѡ҆клеветах

ἐκατελάλησα

0139. екателалиса, ѡ҆клеветах.

0138. е҆кателалиса, о҆клеветах.

141 емато, полно

γεμάτο

0140. е҆мато, полно.

0139. е҆ма́то, по́л꙽но.

142 паревкеро, неполно

παρεύκαιρο

0141. паревкеро, неполно.

0140. паревке́ро, неполно.

143 геми, полно

γέμει

0142. геми, полно.

0141. ге́ми, полно.

144 апокено, ꙋден геми, неполно

ἀπόκενο, οὐδὲν γέμει

0143. а҆покено, ꙋ҆ден геми, неполно.

0142. а҆поке́но ѹ҆ден геми, неполно.

145 еань ехис аще имаши.

Ἐὰν ἔχῃς

0144. е҆а҆нь е҆хис`[ц] а҆ще и҆маши. ||

0143. е҆а҆нь е҆хис҇, а҆ще и῎маши.

146 ис емас агапин, к нам любов҇

εἰς ἐμᾶς ἀγάπην

0145. и҆с емас` а҆гапин`, к нам любов҇.

0144. і҆с емас҇ а҆гапин, к нам любо́вь.

147 пистин, вѣрꙋ

πίστιν

0146. пистин`, вѣрꙋ.

0145. пистин, вѣ́рѫ.

148 пандото ерхо, всегда приходи

πάντοτε ἔρχ<ου>

0147. пандото ерхо, всегда приходи.

0146. пандато е҆рхо, всегда приходи.

149 то кели мас, кельꙗ нш҃а

τὸ κελλί μας

0148. то кели мас`, кельꙗ нш҃а

0147. то кели мас҇, келїа нш҃а.

150 ехе то ѡс едико сꙋ, бꙋди, ꙗк҇ и твоѧ

ἔχε το ὡς ἐδικό σου

0149. ехе то ѡс` едико сꙋ, бꙋди, ꙗк҇ и҆ твоѧ.

0148. е҆хето ѡс҇ е҃дико́ сꙋ, бѫдик҇ и҆ твоа.

151 ке то едико сꙋ то кели, а твоѧ кельа

καὶ τὸ ἐδικό σου τὸ κελλὶ

0150. ке то е҆дико сꙋ то кели, а҆ твоѧ кельа̀.

0149. ке то едико сѫ то кели, а҆ твоѧ̀ келѧ.

152 ѡсъ едико мас ене, ꙗко же и наша

ὡς ἐδικό μας ἔνε

0151. ѡ҆съ едико мас` ене, ꙗ҆ко же и҆ наша.

0150. о҆со едико мас҇ е҆не, ꙗ҆ко ж и҆ нш҃а.

153 ке емисъ имесѳе аделѳи сꙋ, а мы есмы братьа тебѣ

καὶ ἐμεῖς εἴμεσθε ἀδελφοί σου

0152. ке е҆мисъ и҆месѳе а҆делѳи сꙋ, а҆ мы е҆смы братьа̀ тебѣ.

0151. ке е҆мис҇ и҆месѳе а҆делфи́ сꙋ, а҆ мы̀ е҆смы брата тебѣ.

154 аллилꙋс, межи собою

αλλήλους

0153. а҆ллилꙋс`, межи собою.

0152. а҆милѫс҇, межи собою.

155 ирте окатис аделфос, пришел нѣкто брат

Ἦρθε ὁκάτις ἀδελφός

0154. и҆рте о҆катис` а҆делфос`, пришел нѣкто брат.

0153. и҆рте о҆катис҇ а҆делфо́с꙽, пришел нѣ́кто брат.

156 ис то кели, въ келїи

εἰς τὸ κελλί

0155. и҆с то кели, въ келїи.

0154. и҆с то кели, в꙽ келїи. ||

157 а҆стикете, предстои҆ть

<μ>α<ς> στήκεται

0156. а҆стикете, предстои҆ть.

0155. а҆стикете, предстоит.

158 ис тим порта, ꙋ дверїи.

εἰς τὴμ πόρτα

0157. и҆с тим порта, ꙋ҆ дверїи.

0156. и҆с тим порта, ꙋ҆ дверїи.

159 астровги, ꙋдарѧет

<μ>α<ς> <κ>ρούγει

0158. а҆стровги, ꙋ҆дарѧет.

0157. а҆стро́вги, ѹ҆дарѧ́ет.

160 сире аниѯе тон тин порта, иди ѿвори емꙋ дверь

Σῦρε, ἄνοιξέ τον τὴν πόρτα

0159. сире а҆ниѯе тон` тин` порта, и҆ди ѿвори емꙋ дверь.

0158. сире а҆ниѯе тон тин порта, иди о҆творї е҆мѫ двер.

161 аниѯе, ѡтопри

ἄνοιξε

0160. а҆ниѯе, ѡ҆топри.

0159. а҆ниѯе, о҆топри.

162 ꙋден ене свализмено, не затворена

Οὐδὲν ἔνε σφαλισμένο

0161. ꙋ҆ден` ене с`вализмено, не затворена.

0160. ѹ҆ден е҆не с҇вализмено, не затворена.

163 ꙗти ирте, ѡ чем пришел҇.

γιατὶ ἦρθε

0162. ꙗ҆ти и҆рте, ѡ҆ чем пришел҇.

0161. ꙗ҆ти и҆рте, о҆ чем пришел.

164 ти зита, что просить

τί ζητᾷ

0163. ти зита, что просить.

0162. ти зита, что просит.

165 ти ѳели, что хочет

τί θέλει

0164. ти ѳели, что хочет.

0163. ти ѳели, что хо́щет.

166 ти леги, что гл҃ет

τί λέγει

0165. ти леги, что гл҃ет`.

0164. ти ле́ги, что гл҃ет.

167 тинан гиреви, кого ищет

τίναν γυρεύει

0166. тин`а҆н` гиреви, кого и҆щет.

0165. тинан гиреви, ког҇ и҆щет.

168 тинан лали, кого зовет

τίναν λαλεῖ

0167. тин`ан` лали, кого зовет

0166. тинан ла́ли, ког҇ зовет.

169 ти дꙋлїан ехи, что емꙋ дѣло

τί δουλειὰν ἔχει

0168. ти дꙋлїа҆н ехи, что емꙋ дѣло.

0167. ти дꙋлїѧн е҆хи, что е҆мꙋ дѣ́ло.

170 аме апилогїасе тон, иди сотвори емꙋ ѿвѣт

ἄμε ἀπηλόγιασέ τον

0169. а҆ме а҆пилогїасе тон`, и҆ди сотвори емꙋ ѿвѣт.

0168. а҆ме а҆пилогїасе тон, иди сътвори е҆мѫ ѿвѣт.

171 аполис тон, ѿпꙋсти его

ἀπόλυσ᾿ τον

0170. а҆полис тон`, ѿпꙋсти е҆го.

0169. а҆полистон. ѿпѫсти ег҇.

172 дос тон ти зита, даи емꙋ что просит

δός τον τί ζητᾷ

0171. дос тон` ти зита, даѝ е҆мꙋ что просит.

0170. дос тон ти за́та, да́и е҆мѫ что просит.

173 синдихе мет екѷнон, говори с ним

σύντυχε μετ᾿ ἐκεῖνον

0172. синдихе мет екѷнон`, говори с ним.

0171. синдихе мет екинон, говори с ним.

174 тин асин дихо, что ми говорити

τί νὰ συντίχω

0173. тин` а҆син`дихо, что ми говорити.

0172. тин а҆синдихо, что ми говорі́ти.

175 истїа зита, ѡгнѧ просит

ἱστιὰ ζητᾷ

0174. и҆стїа зита, ѡ҆гнѧ просит

0173. і҆стїа зи́та, о҆гнѧ про́сит.

176 кери зита. свѣчи просит

κερὶ ζητᾷ

0175. кери зита. свѣчи просит.

0174. кери зи́та, свѣщи про́сит.

177 ене истїа, ест ли ѡгьнь

ἔνε ἱστιά

0176. е҆не и҆стїа, ест ли ѡ҆гьнь.

0175. е҆не и҆стїа, ес҇ ли ѡ῎гнь.

178 манѳанꙋ, ꙋчю

μανθάνου

0177. манѳанꙋ, ꙋ҆чю.

0176. манѳа́нѫ, ꙋ҆чю.

л. 256

179 дидаскалос, ꙋчител҇

διδάσκαλος

0178. дидаскалос`, ꙋ҆чител҇.

0177. дидаскал, ꙋ҆чт҃ль.

180 маѳитис`, ученик̾

μαθητής

0179. маѳитис`, ученик̾.

0178. маѳитис҇, ѹ҆ченик҇.

181 дидаскалїа, ꙋченїе.

διδασκαλία

0180. дидаскалїа, ꙋ҆ченїе.

0179. дїдаска́лїа, ꙋ҆че́нїе.

182 си препи ено, тебѣ подобает хвала

σοὶ πρέπει αἶνο<ς>

0181. си препи ено, тебѣ подобает хвала.

0180. си препї е́но, тебѣ подобает хвала̀.

183 иртен ена карави, пришел҇ един корабл

Ἦρθεν ἔνα καράβι

0182. и҆ртен` ена҆ карави, пришел҇ един` корабл`.

0181. и҆ртен ен||(л.256об.)а҆ карави, пришел е҆дин кора́бль.

184 мега, велик҇

μέγα

0183. мега, велик҇.

0182. ма́га, велик҇.

185 микро, малъ

μικρό

0184. микро, малъ.

0183. ми́кро, мал.

186 ꙋдень ене мега, не велик҇

οὐδὲν ἔνε μέγα

0185. ꙋ҆день ене ме[стерто]га, не велик҇.

0184. ꙋ҆ден ене мега, не велик҇.

187 ꙋден҇ ене микро, не мал҇

0186. ꙋ҆ден҇ ене микро, не мал҇.

188 иврен дꙋс анемос полис, тѧшко им было на мори

Ηὗρέν τους ἄνεμος πολύς

0187. и҆врен дꙋс` а҆немос` полис`, тѧшко и҆м` было на мори.

189 пола епирастисан истин ѳаласан, много блꙋдили по морю

Πολλὰ ἐπειράσθησαν εἰς τὴν θάλασσαν

0188. пола е҆пирастис`а҆н` и҆с тин` ѳаласан`, || (л. 198) много блꙋдили по морю.

190 то ѱомин дон еплеросе, хлѣба не достало

τὸ ψωμίν των ἐπλέρωσε

0189. то ѱомин` дон` еплеросе, хлѣба не достало.

191 ѡ топос макрис, землѧ далече

ὀ τόπος μακρύς

0190. ѡ҆ топос` макрис`, землѧ далече

192 то пꙋ н агораси ꙋ҆ден ехи, купит негде

τὸ ποῦ ν’ ἀγοράσῃ οὐδὲν ἔχει

0191. то пꙋ н агораси ꙋ҆ден` ехи, ку̀пит негде.

193 лименан ꙋден ехи, пристанища нѣст

λιμέναν οὐδὲν ἔχει

0192. лимен`а҆н` ꙋ҆ден` ехи, пристанища нѣст`.

194 ѳовос итон мегас, страх был҇ велик

φόβος ἦτον μέγας

0193. ѳовос` и҆тон мегас, страх был҇ велик`.

195 епемеримнисан ке тин зоин дон, ѿчаѧлисѧ и живота их

ἐπεμερίμνησαν καὶ τὴν ζωήν των

0194. е҆пемеримнис`а҆н` ке тин` зоин` дон`, ѿчаѧлисѧ и҆ живота их.

196 ефовиѳїσан ке тон ѳанатон, боѧлисѧ и смерти

ἐφοβήθησαν καὶ τὸν θάνατον

0195. е҆фовиѳїσан` ке тон` ѳанатон`, боѧлисѧ и҆ смерти.

197 иереꙋс ꙋден итон, а попа нѣ было

ἱερεὺς οὐδὲν ἦτον

0196. и҆ере[стерто]ꙋ҆с ꙋ҆ден итон`, а҆ попа нѣ было.

198 ꙋден ихе канис, тинан, на еѯомологиѳи, покаѧтисѧ нѣкому

οὐδὲν εἶχε κανεὶς τινὰν νὰ ἐξομολογηθῇ

0197. ꙋ҆ден ихе канис`, тинан`, на еѯомологиѳи, покаѧтисѧ нѣкому.

199 на кинониси апо тинан ꙋден ехї, причаститисѧ нѣ ꙋ кого

νὰ κοινωνήσῃ ἀπὸ τινὰν οὐδὲν ἔχει

0198. на кинониси а҆по тинан` ꙋ҆ден ехї, причаститисѧ нѣ ꙋ҆ кого.

200 алло ѡ ѳеѡс, ꙋ париде но бг҃ъ не презрѣ

Ἀλλ᾿ ὁ θεὸς οὐ παρεῖδε

0199. а҆лло ѡ҆ ѳеѡ҆с`, ꙋ҆ париде н̑о бг҃ъ не презрѣ.

201 то плазман дꙋ, своего созданїа

τὸ πλάσμαν του

0200. то плазман дꙋ, своего созданїа.

202 ми епилаѳи тон ергон, тон хирон тꙋ, не забы дѣла рꙋкꙋ своею

μή ἐπιλάθῃ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν του

0201. ми е҆пилаѳи тон е҆ргон`, тон хирон` тꙋ, не забы дѣла рꙋкꙋ своею.

203 и ѳлиѱис автон, ис харан метевлиѳи, ϖечаль их на радость премѣни

ἡ θλῖψις αὐτῶν εἰς χαρὰν μετεβλήθη

0202. и҆ ѳлиѱис` а҆втон`, и҆с харан` метевлиѳи, ϖечаль их на радость премѣни.

204 ке егинетон едикос тон анемос, и быст имъ свои вѣтр

καὶ ἐγένετον ἐδικός των ἄνεμος

0203. ке ег[и]нетон` е҆дикос` тон` а҆немос`, и҆ быст` и҆мъ свои вѣтр`.

205 ке ехарисан` пола, и҆ възрадошасѧ велми

καὶ ἐχάρησαν πολλά

0204. ке ехарисан` пола, и҆ възрадошасѧ велми.

206 ке екимписан из лименан. и дошли пристанища

καὶ ἐκκούμβησαν εἰς λιμέναν

0205. ке е҆ким`писан` и҆з лимена҆н. и҆ дошли пристанища.

207 ке тон прагман тон, и товар свои

καὶ τὸ πρᾶγμάν των

0206. ке тон` прагман` тон`, и҆ товар` свои.

208 епелисан то, испродали

ἐπ<ώ>λητάν το

0207. е҆пелисан` то, и҆спродали.

209 ке аллон егорасан, а иные покꙋпили

καὶ ἄλλον ἐγόρασαν

0208. ке а҆ллон` егорасан`, а҆ и҆ные покꙋпили.

210 ке едиевисан ис тон допон тон, и пошли пакы въ свою землю

καὶ ἐδιέβησαν εἰς τὸν τόπον των

0209. ке е҆диевисан` и҆с тон` допон тон`, и҆ пошли пакы въ свою землю.

211 харꙋмени, радующесѧ

χαρούμενοι

0210. харꙋмени, радую҆щесѧ.

212 ке евхаристон, то ѳеѡн, и бл҃годарѧще бг҃а

καὶ εὐχαρίστ<οι>ν τὸ<ν> θεόν

0211. ке е҆вхаристон`, то ѳеѡн`, и҆ бл҃годарѧще бг҃а.

213 ꙗти иртес едо, почто еси пришелъ сѣмо

Γιατὶ ἦρθες ἐδῶ

0212. ꙗ҆ти и҆ртес` едо, почто е҆си пришелъ[] сѣмо.

214 ѳело на мено едо, хочю жит зде

Θέλω νὰ μένω ἐδῶ

0213. ѳело на҆ мено едо, хочю жит зде.

215 ефикес тон допон сꙋ, оставилъ еси свою землю

Ἐφῆκες τὸν τόπον σου

0214. ефикес тон` допон` с, о҆ставилъ еси свою землю.

216 ке иртес и ѯенон топон, и пришел҇ еси въ чюжꙋ землю

καἰ ἦρθες εἰς ξένον τόπον

0215. ке и҆ртес` и҆ ѯенон` || (л. 198об.) топон`, и҆ пришел҇ еси въ чюжꙋ землю.