А се имена жидовьскаꙗ. рѹсьскы тълкована.

Словарь в составе рукописи Изборника XIII в. РГБ, Q.п.I.18 (л. 43–44) впервые, вероятно, упомянут в 1858 г. П. А. Лавровским (Лавровский 1858), затем отмечен в работе Срезневского 1882 г. (Срезневский 1882). Издан Л. С. Ковтун (Ковтун 1963: 398–399), затем А. Ватробской в составе Изборника XIII в. (Wątróbska 1987: 43–44).

 

(л. 43) А̇ СЕ И̇МЕНА ЖИДО

вьскаꙗ̇ · рѹсьскы · тълкована 

0001. Авеселомъ ⁘ Ⓣ · оц҃ь мирѹ̇ ⁘

0002. Скѹдѣль ⁘ Ⓣ · черепьѥ̇ ⁘

0003. Е̇мениꙗ̇ ⁘ Ⓣ · десницѧ ⁘ +

0004. [на нижнем поле:] + и̇дитѹ̇мъ ⁘ Ⓣ · прельсть ⁘

0005. колефарокрома ⁘ Ⓣ · Разгнѣвасѧ б҃ъ на жиды ·

0006. ко||(л. 43об.)рѣи̇ · Ⓣ · полѣньѥ̇ ⁘

0007. снв҃е корѣѥ̇ви ⁘ Ⓣ · жидове · ти бо быша голи ѿ бл҃гочьстьꙗ̇ ⁘

0008. а̇сафь ⁘ Ⓣ · сборище ⁘

0009. ѹ̈сопъ ⁘ Ⓣ · цвѣтъ ⁘

0010. нафанъ ⁘ Ⓣ · дѣꙗ̇ниѥ̇ ⁘

0011. връсавѣꙗ̇ ⁘ Ⓣ · ровъ ⁘

0012. дои̇къ ⁘ Ⓣ · дьꙗ̇волъ ⁘

0013. и̇дѹмѣꙗ̇ ⁘ Ⓣ · и̇щезаꙗ̇ ⁘

0014. саѹ̈лъ · Ⓣ · просимъ ⁘

0015. ӓвимелехъ · Ⓣ · оч҃е цс҇рствиѥ̇ ⁘

0016. малеть · Ⓣ · ликъствиѥ̇ ⁘

0017. зифѣи̇ · Ⓣ · бѣси ⁘

0018. сио̇нъ · Ⓣ · позорище ⁘

0019. а̇лѣлѹг҇ꙗ̇ · Ⓣ · пои̇те б҃ѹ ⁘

0020. аминь · Ⓣ · и̇стиною̇ ⁘

0021. о̇троци · Ⓣ · новии̇ людьѥ̇ ⁘

0022. степеньна · Ⓣ · пѣс҇ высока ⁘

0023. захарьꙗ̇ · Ⓣ · памѧть ⁘

0024. а̇ггѣи̇ · Ⓣ · слава ⁘

0025. рогъ · Ⓣ · крѣпость ⁘

0026. и̇сполинъ ⁘ Ⓣ · сильнъ ⁘

0027. ликъ · Ⓣ · пълкъ ⁘

0028. псалтырь · Ⓣ · ѹ̇мъ ꙗ̇зычьнъ ⁘

0029. трѹба · Ⓣ · гърло ⁘

0030. стрѹны · Ⓣ · пьрсти ⁘

0031. гѹсли · Ⓣ · мысли ⁘

0032. о̇ргани · Ⓣ · дѹма добраꙗ̇ ⁘

0033. кѹмбанъ · Ⓣ · о̇бразъ ⁘

0034. тръстаты · || (л. 44) Ⓣ · воѥ̇воды дьꙗ̇волѧ ⁘

0035. е̇демъ · Ⓣ · пища раи̇скаꙗ̇ ⁘

0036. мадиа̇мъ · Ⓣ · земьнаꙗ̇ пьрсть ⁘

0037. моа̇въ · Ⓣ · бѣсъ и̇зъ оц҃ѧ ⁘