і҆о҆сі́фъ

Submitted by admin on Sat, 05/19/2018 - 19:57
Номер_симон
74.00
РГБ, Унд.1

0060. і҆о҆сі́фъ бѡ̏ прѣложенїе, толкꙋетсѧ, и҆ наготꙋ о҆дежди хв҃ѹ, а҆ ре́кѫ ні́щаг҇

л. РГБ, Унд.1

л. 429об.

РНБ, Пог.1287

0065. і҆о҆сиѳ҇, преложенїе толкꙋе҆тсѧ. и҆ наготꙋ ѡ҆дежди хс҇вы, || (л. 158об.) а҆ рекѹ нищаго.

л. РНБ, Пог.1287

л. 158–158об.

РГБ, ф.304.I, № 770

0060. і҆ѡ҆сиѳбо предложние҆ тлькꙋетсѧ, и҆ наготꙋ ѡ҆дежди хс҇вꙋ, а҆ рекꙋ нищаг҇

л. РГБ, ф.304.I, № 770

л. 424

РГБ, ф.304.I, № 765

0060. иѡ῎сиѳ҇ преложнье҆: тол҇кꙋе῎тьс҇: и҆ наготы ѡ῎дежѧ: [хс҇вы] а҆ ркꙋ нищаг҇:

л. РГБ, ф.304.I, № 765

л. 320об.