Речь жидовскаго языка

Show columns (check and uncheck)
Title Греч. Толкования РНБ, Q.п.I.18 РГБ, 304.1, № 2 ГИМ, Син.132 РНБ, Сол.860/970
Sort descending Title Греч. Болонская псалтырь Изборник XIII в. РНБ, Q.п.I.18 РГБ, ф.304.I, № 2(2027) ГИМ, Син.132
0 заглавие

РѢЧЬ ЖИДО

вьскаго ‧ ꙗзыка ‧

преложена на рѹ |

скѹю ‧ неразѹмно ‧

на разѹмъ ‧ и въ ѥва

нг҃лихъ ‧ и въ апс҇лхъ ‧

и въ псалтыри ‧ и в па

рмиѣ ‧ и въ прочи

хъ книгахъ ⁘—

1 акелдама

Ακελδαμά Αγρός  Αίματος

חקל דמא

0001. е̇кельдема ⁘ Ⓣ · село кръви ⁘

0001. ѥкельдама. село крови.

0001. Жидовьскы · Акелдама · рѹскы · Село кръви ·

2 подирь

0002. подирь ⁘ Ⓣ · риза ⁘

0002. подирь. риза.

0002. жид҇ · подирь · рѹс҇ · риза ·

3 епомида

0003. ёпомидъ ⁘ Ⓣ · насовьць ⁘

0003. ѥпомидъ. насовьць.

0003. жид҇ · ѥ̇помида · рѹс҇ · насовьць ·

4 ефѹдъ

0004. е̇фудъ ⁘ Ⓣ · въпрашаниѥ̇ ⁘

0004. ѥфудъ. въпрашаниѥ̇.

0004. жид҇ · ѥ̇фѹдъ · рѹс҇ · въпрашаниѥ̇ ·

5 лома

0005. лома ⁘ Ⓣ · цвѣти ⁘

0005. мало. цвѣти.

0005. жид҇ лома · рус҇ · цвѣти ·

6 товола

0006. тобола ⁘ Ⓣ · пища ⁘

0006. тобола. пища.

0006. жид҇ · товола · рус҇ · пища ·

7 сканда

0007. сканда. знамениѥ̇.

0007. жид҇ · сканда · рус҇ · знамениѥ̇ ·

8 мата

0008. мата. даръ.

0008. жд҇ · мата · рус҇ · даръ ·

9 череща

0009. чрьща куча.

0009. жд҇ · череща · рс҇ · кѹща ·

10 скан꙽да
11 мата
12 исполинъ

0010. и̇сполинъ. сильныи

0010. жид҇ · и̇сполинъ · рс҇ · силныи ·

13 ковъ

0011. жд҇ · ковъ · рс҇ · лесть ·

14 бритва

0012. жд҇ · бритва ‧ рс҇ · стриголникъ ·

15 неключ꙽но

0013. жд҇ · неключно · рѹс҇ ненадобѣ ·

16 тина

0014. жд҇ · тина · рс҇ · грѧзь ·

17 ѕело

0015. жд҇ · зѣло · рс҇ · велми ·

18 фаѡ

0011. фаѡ̇. || (л. 149об.) въздвигни.

0016. жд҇ · фаѡ · рѹс҇ · въздвигни ·

19 котофурома

0007. котофѹрома ⁘ Ⓣ · тѣло ⁘

0012. котофурома. тѣло.

0017. жд҇ · котофѹ||(л.613об.)мора · рс҇ · тѣло ·

20 гедеѡнъ

0013. геѡнъ. ѿ землѧ.

0018. жд҇ · гедеѡнъ · рс҇ · ѿ землѧ ·

21 фисонъ

0014. фисонъ. пощади.

0019. жид҇ финосъ · рс҇ · пощади ·

22 тигръ

0015. тигръ. вѣтрь ѡ̇стръ.

0020. жд҇ · тигро · рс҇ · вѣтръ ѡстръ ·

23 ефратъ

0016. ѥфратъ. просвѣщениѥ̇.

0021. жид҇ · ѥ̇фратъ · рс҇ · просвѣщениѥ̇ ·

23 самареѥ

0008. самарѣӥ ⁘ Ⓣ · бѣсове ⁘

0017. самареѥ̇. бѣсове.

24 еѷффата

0022. жд҇ · е̇ѷффата · рс҇ · разверзисѧ ·

25 петръ

Τῶν ιβ ἀποστόλων ὀνόματα.

0001. Πέτρος ἐπιλύων ἢ ἐπιγνούς.

0023. жд҇ · петръ · рс҇ · раздрѣшаꙗ̇ ·

26 павелъ

0002. Παῦλος θαυμαστὸς ἢ ἐκλεκτὸς σύμβουλος.

0024. жд҇ · павелъ · рс҇ · свѣтьникъ ·

27 матфѣи

0003. Ματφαῒος δεδωρημένοσ.

0025. жд҇ · матфѣи̇ · рс҇ · даныи̇ ·

28 марко

0005. Μάρκος ὑψηλοῦ.

0026. жд҇ · марко · рус҇ · заповѣдь ·

29 лѹка

0006. Λουκᾶς αὐτὸς ἀνιστῶν.

0027. жд҇ · лѹка · рс҇ · въскрѣшаꙗ̇и̇ ·

30 іоанъ

0007. Ἰωάννης ἐχαρίσατο Ἰώ, ὁ ἐστι χάρις θεοῦ.

0028. жид҇ · іѡ҃ · рс҇ · блгд҇ть ·

31 андреи

0008. Ἀνδρέας δύναμις εὐπρεπὴς ἢ ἀποκρινόμενος.

0029. жид҇ · андреи̇ · рс҇ · сила ·

32 иаков

0009. Ἰάκωβος Ἀλφαιοῦ πτερνισμὸς μαθήσεως ζωῆς.

33 иаков

0010. Ἰάκωβος πτερνιστὴς πόνου.

34 филипъ

0011. Φίλιππος στόμα χειρῶν ἢ στόμα λαμπάδος.

0030. жд҇ · филипъ · рс҇ · ѹ̈ста ·

35 варфоломѣи

0012. Βαρθολομαῖος υἱὸς κρεμάσας ὕδατα.

0031. жд҇ · варфоломѣи̇ · рс҇ · сн҃ъ ·

36 фома

0013. Θωμᾶς ἄβυσσος ἢ δίδυμος.

0032. жд҇ · фома · рс҇ · бездьна ·

37 ꙗковъ

0033. жд҇ · ꙗ̇ковъ · рс҇ · послѣднии̇ ·

38 симонъ

0034. жид҇ · симонъ · рс҇ · ловець ·

39 адамъ

0035. жд҇ · а̇дамъ · рс҇ · землѧ въпло҇щена ·

40 ѥвга

Ἑρμηνεία τῶν θηλυκῶν ὀνομάτων τῇ ἑβραΐδι διαλέκτῳ.

0001. Ευα ζωή.

0036. жид҇ · ѥ̇вга · рс҇ · жизнь ·

41 сара

0002. Σάρρα δέσμη βλεπομένη ἢ στεΐρα ἢ ἄρχουσα.

0037. жид҇ · сара · рс҇ · приди ·

42 агарь

0003. Ἄγαρ αὔτη προσήλυτος ἢ συντρέφουσα ἢ προσηλυτεύουσα.

0038. жд҇ · а̇гарь · рс҇ · ѡ̇битавъшиꙗ̇ ·

43 ревека

0004. Ῥεβέκκα πολλὴ ὑπομονὴ ἢ ποικίλη ἢ πνοὴ ἄνωθεν ἢ χαρά.

0039. жид҇ · ревека · рус҇ · | радость ·

44 дѣвора

0005. Δεβόρρα μέλισσα.

0040. жд҇ · дѣвора · рс҇ · пчела ·

45 сепфора

0006. Σεπφόρα χάρις καὶ κάλλος.

0041. жд҇ · сепфора · рус҇ · доброта ·

46 рахиль

0007. Ῥαχὴλ πρόβατον ἢ πνοὴ ἰσχυροῦ.

0042. жид҇ · рахиль · рс҇ · присѣщениѥ̇ ·

47 лиꙗ

0008. Λεία κοπιῶσα ἢ ἐμόχθησεν ἢ ἀνανευομένη.

0043. жд҇ · лиꙗ̇ · рс҇ · трѹдна ·

48 фамара

0044. жд҇ · фамара · рс҇ · и̇змѣни ·

49 никкѹсъ

0045. жд҇ · никкѹсъ · рс҇ · гробъ ·

50 мр҃иꙗ

0046. жид҇ · мр҃иꙗ̇ · рс҇ · владѹщиа̇ ·

51 мр҃ьамь

0047. жд҇ · мр҃ьа̇мь · рс҇ · просвѣщениѥ̇ ·

52 сѹсана

0048. жид҇ · сѹсана · рс҇ · сборище ·

52 васанъ

0018. васанъ. студъ.

53 вивсаида

Λέξεις ἐγκείμεναι τοῖς ἁγίοις εὐαγγελίοις· ἐν τῷ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγελίῳ·

0002. Βηθσαιδά· οἶκος ἐπισιτισμοῦ ἢ οἶκος ἐλαίας·

0049. жд҇ · вивсаида · рс҇ · храмъ масленъ ·

54 варахиꙗ

0006. Βαραχία· εὐλόγησε κύριος·

0007. Βαραβὰν υἱὸν διδασκάλου ἢ υἱον πατρός.

0050. жид҇ · варахиꙗ̇ · <> рс҇ · сн҃ъ ѹ̈ченъ ·

55 генисарефь

0008. Γεννησαρέτ· κῆποι ἀρχόντων·

0019. генисарефь. градныи̇ кнѧзь.

0051. жд҇ · генисарефь · рс҇ · правьдныи̇ кнѧзь ·

56 герагосинь

0010. Γεργεσηνῶν· προαστείων ἢ προσηλύτων.

0020. герагесинь. хлѣвници.

0052. жд҇ · герагосинь · рс҇ · хлѣвници ·

57 гедарианъ

0011. Γαδαρήνων· γενεᾶσ οἰκὴν αὐτή.

0021. гадариѡ̇нъ. племени храмъ.

0053. жд҇ · гедариа̇нъ · рс҇ · племени храмъ ·

58 голгофа

0012. Γολγοθά· κρανίου.

0054. жд҇ · голгофа · рс҇ · лобьноѥ̇ ·

59 ѥрихонъ

0026. Ἱεριχώ· κατάβασις ἀγροῦ ἢ ἐξορία ἢ ὄσφρησις ἢ σελήνη.

0009. ѥ̇рихонъ ⁘ Ⓣ · и̇схожениѥ̇ ⁘

0022. ѥрихонъ. и̇схожениѥ̇.

0055. жд҇ · ѥ̇рихонъ · рс҇ · схожениѥ̇ ·

60 ꙗфа

0026. Καϊάφας ἰχνευτής.

0010. ꙗ̇фа ⁘ Ⓣ · хлѣбникъ ⁘

0023. ꙗфа. хлѣбникъ.

0056. жд҇ · ꙗ̇фа · рс҇ · хлѣбникъ ·

61 кондрать

0028. Κοδράντην· λεπτὸν ἢ σκοτασμὸς αὐτῶν.

0024. конъдарть. мѣдь.

0057. жд҇ · кондрать · рс҇ · мѣдь ·

62 елои ‧ елои ‧ зававфтании

0058. жид҇ · елои̇ · елои̇ · зававфтании̇ · рѹски · || (л. 614) б҃е б҃е мои въскѹю̇ мѧ ѥ̇си ѡ̇ставилъ ·

63 паска

0059. жд҇ · паска · рс҇ · переведениѥ̇ ·

64 ливанъ

50 [Пс. 28:5] φωνὴ Κυρίου συντρίβοντος κέδρους, καὶ συντρίψει Κύριος τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου

 

συντρίψει] Τοὺς δαίμονας, ὡς ὑπερηφνους καὶ ὡς ἀεὶ χαίροντας τῷ Λιβάνῳ. ὁ Λίβανος γὰρ ὄρος θυσιῶν λέγεται. συνέτριφε δὲ τούτους ἡ Χριστοῦ παρουσία, παύσασα τὴν εἐδώλων μανίαν.

Гласъ господенъ скрѹшаѫштааго кедры ⁘ И съкрѹ̋шитъ господъ̏ кед̋ры ливанѧ ⁘

 

Бѣсы̋ ꙗ̋ко гръды̋ · й ꙗ̋ко прі̋сно радѹѫ̀щѫсѧ ливанѹ · ливанъ бо гора жрътвъна наричетъсѧ. скрѹши же сиѫ̀ хв҃о пришествие · ѹпразни йдолъско нейстовъст̋во ⁘

(л. 72об.) (пс) · И скрѹшить гд҃ь кедри ливаньскыꙗ ⁘ Ⓣ · Бѣсы ꙗко гърды · ꙗко присно радѹющасѧ ливанѹ · ливанъ бо гора жьртвъ нарицаѥтьсѧ · съкрѹши жи сиꙗ хв҃о пришествиѥ · ѹпражись идольско неистовьѥ ⁘

0025. ливанъ. жертва бѣсомъ. въ горѣ.

0060. жд҇ · ливанъ · рс҇ · жертва бѣсѡмъ · или темьꙗ̇нъ ·

65 кадь

50 [Пс. 28:8] φωνὴ Κυρίου συσσείοντος ἔρημον καὶ συσσείσει Κύριος τὴν ἔρημον Κάδης.

 

συνσείσει — Καδής] Καδὴς ἐρμηνεύεται ἁγίασμα, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία. ἔτι γὰρ συνέσεισεν αὐτήν, μεταβαλὼν ἀπὸ ἀκαθαρσίας εἰς ἁγίασμα δόξης.

Гласъ господенъ стрѧсаѫштааго пѹстынѧ ⁘ И стрѧсетъ г҃ъ пѹстынѧ гадъскѫѫ ⁘

 

Га̀ди сказаӗтъсѧ ст҃ы̋ни · ӗже ӗстъ црк҇ви · ӗще бо сътрѧсе ѫ̀ прѣложъ ѿ нечистоты̋ · въ ст҃ы̋нѧ славы̋ ⁘

(л. 73) (пс) · И сътрѧсеть гд҃ь пѹстыню кадисьскꙋ ⁘ Ⓣ · Кадись сказаѥтьсѧ свѧтыни · ѥже ѥсть цр҃кы · ѥще бо сътрѧсе ю преложь ѿ нечстоты въ ст҃ыню славы ⁘

0026. кадь. ст҃ыни.

0061. жд҇ · кадь · рс҇ · стн҃и ·

66 адъ

51 [Пс. 29:4] Κύριε, ἀνήγαγες ἐξ ᾅδου τὴν ψυχήν μου, ἔσωσάς με ἀπὸ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον.

 

ἔσωσάς με] Τῶν κατεχομένων ἐν τῷ ᾄδῃ· λάκκον γὰρ λέγει τὸν ᾄδην. ἐκεῖθεν γὰρ ἀνέβη ἡ τοῦ κυρίου ψυχή, καθὼς γέγραπται τῷ προφήτῃ.

85 Сп҃ълъ мѧ ӗси ѡ҆тъ низъходѧщиихъ въ ровъ ⁘

 

О҆тъдръжимы̋мъ і̋хъ въ а҆дѣ · рова бо гл҃етъ ада. ѿтъ. дѹбовъ възы̋де гн҃ѣ дш҃ѧ · ꙗ̋ко же ӗсть писано пророкомь ⁘

0062. жд҇ · а̇дъ · рѹс҇ · тма ·

67 анатима

81 [Пс. 41:7] Πρὸς ἐμαυτὸν ἡ ψυχή μου ἐταράχθη· διὰ τοῦτο μνησθήσομαί σου ἐκ γῆς Ἰορδάνου καὶ Ἐρμωνιείμ, ἀπὸ ὄρους μικροῦ.

 

διὰ τοῦτο μνησθήσομαί] Ἐκ γῆς Ἰορδάνου, ὅτι ἐν αὐτῷ κατέβη ὁ κύριος. Ἑρμωνιεὶμ δὲ ἑρμηνεύεται ἀνάθημα. ἐν τῷ Ἰορδάνῃ οὖν ὑπέδειξε τὸ λουτρὸν τῆς ἀφθαρσίας. διὰ δὲ τοῦ ὄρους ἀνέθηκεν ἑαυτῷ τὸν ἄνθρωπον. αἰνιγματωδῶς οὖν ὁ προφήτης ἑκάτερα ἐφανέρωσεν.

138 Сего ради помаза тѧ ѡтъ землѧ иѡрданъскы ⁘ и <> ѡтъ горы малы ⁘

 

О҆тъ землѧ и҅е҅рданѧ · ꙗ̋ко въ тѫ сниде г҃ь · е҅рмонъ же сказае҅тсѧ а҆натима · въ і̋е҅рданѣ бо показа банѧ нетлѣниꙗ̋ · на горѣ же възъложи на сѧ чл҃ка · притъчъно ѹбо пр҃къ ѡ҆бое сказа ⁘

0063. жид҇ · а̇натима · рс҇ · банѧ ·

68 змюрна

87 [Пс. 44:9] σμύρνα καὶ στακτὴ καὶ κασσία ἀπὸ τῶν ἱματίων σου ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων, ἐξ ὧν εὔφρανάν σε.

 

σμύρνα καὶ στακτὴ] Σμύρναν λέγει τὸ ἄφθαρτου τῆς σαρκός· ἐν ταύτῃ γὰρ οὁ νεκροὶ συντιθέμενοι οὐ φθείρονται. στακτὴν δὲ ὡς ἀπαύγασμα τοῦ πατρὸς ἀποσταλάξας. κασσίαν δὲ ὡς τῇ εὐωδίᾳ τοῦ πνεύματος χρισθεὶς ἀπὸ τῶν ἐνδυμάτων τῆς χάριτος, ὅ ἐστιν ἱμάτια (ἱματίων).

[148] Змӳрна и стаикта и касиꙗ ѡтъ ризъ твоихъ ⁘

 

Змӳрнѫ гл҃етъ неистлѣниꙗ̋ плъти · въ тои бо мртвии полагае̇ми не истьлѣѫть · стактъ же ꙗко зарѧ ѿ оц҃а въсиꙗвъшѫ · касиѫ же · ꙗ̋ко бл҃гоѫханиемъ дх҃омъ помазани · ѿ одеждъ блдти · еже сѫтъ ризы ⁘

(л. 79об.) (пс) · Змюрна и стакта и касиꙗ ѿ ризъ твоихъ ⁘ Ⓣ · Змюрнѹ гл҃ть нетлѣнье плъти · въ тои бо мьртвии полагаѥми не истьлѣють · стактъ же ꙗко зарю ѿ оц҃а въсьꙗвшю · касиꙗ же ꙗко бл҃гоѹханьѥмь дх҃овнымь помазанъ · ѿ одежь бл҃годати ѥже сѹть ризы ⁘

0064. жд҇ · змюрна · рс҇ · неи̇стлѣниѥ̇ ·

69 стакта

87 [Пс. 44:9] σμύρνα καὶ στακτὴ καὶ κασσία ἀπὸ τῶν ἱματίων σου ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων, ἐξ ὧν εὔφρανάν σε.

 

σμύρνα καὶ στακτὴ] Σμύρναν λέγει τὸ ἄφθαρτου τῆς σαρκός· ἐν ταύτῃ γὰρ οὁ νεκροὶ συντιθέμενοι οὐ φθείρονται. στακτὴν δὲ ὡς ἀπαύγασμα τοῦ πατρὸς ἀποσταλάξας. κασσίαν δὲ ὡς τῇ εὐωδίᾳ τοῦ πνεύματος χρισθεὶς ἀπὸ τῶν ἐνδυμάτων τῆς χάριτος, ὅ ἐστιν ἱμάτια (ἱματίων).

[148] Змӳрна и стаикта и касиꙗ ѡтъ ризъ твоихъ ⁘

 

Змӳрнѫ гл҃етъ неистлѣниꙗ̋ плъти · въ тои бо мртвии полагае̇ми не истьлѣѫть · стактъ же ꙗко зарѧ ѿ оц҃а въсиꙗвъшѫ · касиѫ же · ꙗ̋ко бл҃гоѫханиемъ дх҃омъ помазани · ѿ одеждъ блдти · еже сѫтъ ризы ⁘

(л. 79об.) (пс) · Змюрна и стакта и касиꙗ ѿ ризъ твоихъ ⁘ Ⓣ · Змюрнѹ гл҃ть нетлѣнье плъти · въ тои бо мьртвии полагаѥми не истьлѣють · стактъ же ꙗко зарю ѿ оц҃а въсьꙗвшю · касиꙗ же ꙗко бл҃гоѹханьѥмь дх҃овнымь помазанъ · ѿ одежь бл҃годати ѥже сѹть ризы ⁘

0065. жид҇ · стакта · рс҇ · зарѧ ·

69 кадь
70 касиꙗ

87 [Пс. 44:9] σμύρνα καὶ στακτὴ καὶ κασσία ἀπὸ τῶν ἱματίων σου ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων, ἐξ ὧν εὔφρανάν σε.

 

σμύρνα καὶ στακτὴ] Σμύρναν λέγει τὸ ἄφθαρτου τῆς σαρκός· ἐν ταύτῃ γὰρ οὁ νεκροὶ συντιθέμενοι οὐ φθείρονται. στακτὴν δὲ ὡς ἀπαύγασμα τοῦ πατρὸς ἀποσταλάξας. κασσίαν δὲ ὡς τῇ εὐωδίᾳ τοῦ πνεύματος χρισθεὶς ἀπὸ τῶν ἐνδυμάτων τῆς χάριτος, ὅ ἐστιν ἱμάτια (ἱματίων).

[148] Змӳрна и стаикта и касиꙗ ѡтъ ризъ твоихъ ⁘

 

Змӳрнѫ гл҃етъ неистлѣниꙗ̋ плъти · въ тои бо мртвии полагае̇ми не истьлѣѫть · стактъ же ꙗко зарѧ ѿ оц҃а въсиꙗвъшѫ · касиѫ же · ꙗ̋ко бл҃гоѫханиемъ дх҃омъ помазани · ѿ одеждъ блдти · еже сѫтъ ризы ⁘

(л. 79об.) (пс) · Змюрна и стакта и касиꙗ ѿ ризъ твоихъ ⁘ Ⓣ · Змюрнѹ гл҃ть нетлѣнье плъти · въ тои бо мьртвии полагаѥми не истьлѣють · стактъ же ꙗко зарю ѿ оц҃а въсьꙗвшю · касиꙗ же ꙗко бл҃гоѹханьѥмь дх҃овнымь помазанъ · ѿ одежь бл҃годати ѥже сѹть ризы ⁘

0066. жд҇ · касиꙗ̇ · рс҇ · блг҃оѹ̈ханиѥ̇ ·

71 вари

87 [Пс. 44:9] σμύρνα καὶ στακτὴ καὶ κασσία ἀπὸ τῶν ἱματίων σου ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων, ἐξ ὧν εὔφρανάν σε.

 

ἀπὸ βάρεων] Βάρεις οἶκοι εἰσιν ὑφηλοί. λέγει οὖν τὰς ἐκκλησίας ἐλεφαντίνων, ὡ εὐπρεπεῖς καὶ ἰσχυραί· ἐν αὐταῖς δὲ εὐφραίνεται ὁ κύριος ἐπὶ τοῖς σωζομένοις δι᾽ αὐτῶν.

[148] О҆тъ варии словъныхъ изъ нихъ же възвеселишѫ тѧ ⁘

 

Варии҅ домове сѫтъ вы̋соци · нарицаетъ бо цркви · слоновъны̋ ꙗко красъны̋ и̇ твръды̋ · въ тѣхъ же веселитсѧ г҃ъ · ѡ сп҃сѫщии̋хсѧ имъ ⁘

0011. вариӥ ⁘ || (л. 172об.)  Ⓣ · домове ⁘

0027. варии̇. домове.

0067. жд҇ · вари · рс҇ · домове ·

72 тѹръ

88 [Пс. 44:13] καὶ προσκυνήσεις αὐτῷ. καὶ θυγάτηρ Τύρου ἐν δώροις· τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ.

 

καὶ προσκυνήσουσιν] Τύρος συνοχὴ ἑρμηνεύεται. λέγει οὖν ἐκκλησίαν καὶ ὡς τῶν ἐθνῶν οὖσαν καὶ ὡς ἐκ τῆς συνοχῆς τῶν εἰδώλων· ἐν αὐτῇ γὰρ τὰ δῶρα καθ᾽ ἑκάστην τῷ θεῷ προσφέρεται (τὰ ἔθνη τὰ δῦρα καθ᾽ ἑκάστην τῷθεῷ προσφέρει).

[149] И̇ дъшти тӳрова съ дары ⁘ Лицѹ твоемѹ помолѧтъсѧ богатии людие ⁘

 

Тӳръ съдрьжанїе ск̋азае҅тъсѧ · гл҃етъ же црк҇ве · ꙗ̋ко ѿ ѫз҃къ сѫщѫ · и҅ ꙗ̋ко ѿ ѡдръжаниꙗ̋ и҅долъска · въ неи҅ бо дарове б҃ѹ приносимими сѫть̀ ⁘

(л. 80) (пс) · И дъщи тѹрова съ дары лицю твоѥмѹ ⁘ Ⓣ · Тѹръ съдьржаньѥ сказаѥтьсѧ · гл҃ть же цр҃квь ꙗко ѿ ꙗзыкъ сѹщю · и ꙗко ѿ сдьржаньꙗ идольска · в неи бо дарове по всѧ дн҃и бв҃и приносими сѹть ⁘

0028. туръ. съдьржаѥ̇.

0068. жд҇ тѹръ · рс҇ · въздьржаниѥ̇ ·

72 ѡтрумиту

0029. ѡ̇трумиту. порохъ.

72 врьсавѣꙗ

0030. врьсавѣꙗ̇. рьвьнь

72 вара

0031. вара. раширисѧ.

72 малеиль

0032. малеи̇ль. промена.

73 северъ

91 [Пс. 47:3] εὐρίζῳ ἀγαλλιάματι πάσης τῆς γῆς. ὄρη Σιών, τὰ πλευρὰ τοῦ Βορρᾶ, ἡ πόλις τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου.

 

ὄρη Σιών] Σιὼν ἑρμηνεύεται σκοπεύτρια (σκοπουρία), ὅ ἐστιν ἐκκλησία, ὅτι δι᾽ αὐτῆς ἐπισκοπεῖ ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον. αὕτη δὲ διὰ τῶν ὅπλων, τῶν δεοιῶν καὶ ἀριστερῶν, τῶν δύο πλευρῶν, ἀντιττάτεται τοῖς ἔργοις τοῦ σκότους. βορρᾶς γὰρ σκότος ἑρμηνεύεται.

[155] Бл̋аго коренъномъ радованиемъ всеѫ землѧ ⁘ Гора сиѡнъска ребра сѣверова ⁘

 

Сиѡ̇нъ сказаетьсѧ позрачище · е̇же е̇сть црк҇ви · ꙗ̋ко тоѫ присѣщае҅ть б҃а чл҃ка · та же ѡ҆рѫжие̇ и҅ десны̋ми и̇ шѹи̇ми · ѡ҆бои҅ми ребры̋ · противлѣе̇тсѧ дѣломъ темъны̋мъ · сѣвер бо т꙽ма сказае́тсѧ ⁘

(л. 81–81об.) (пс) · Гора сиѡньска ребра сѣверова ⁘ Ⓣ · Сионъ съказаѥтьсѧ позрачище · ѥже ѥсть цр҃кы · ꙗко тою присѣщаѥть члв҃ка · та же орѹжьѥ · десными и шюими · обоими ребры противлѧѥтьсѧ дѣломъ тьмны||(л.81об.)мъ · сѣверъ бо тьма сказаѥтьсѧ ⁘

0069. жд҇ · северъ · рс҇ · ровъ ‧

74 сидѡнъ

91 [Пс. 47:3] εὐρίζῳ ἀγαλλιάματι πάσης τῆς γῆς. ὄρη Σιών, τὰ πλευρὰ τοῦ Βορρᾶ, ἡ πόλις τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου.

 

ὄρη Σιών] Σιὼν ἑρμηνεύεται σκοπεύτρια (σκοπουρία), ὅ ἐστιν ἐκκλησία, ὅτι δι᾽ αὐτῆς ἐπισκοπεῖ ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον. αὕτη δὲ διὰ τῶν ὅπλων, τῶν δεοιῶν καὶ ἀριστερῶν, τῶν δύο πλευρῶν, ἀντιττάτεται τοῖς ἔργοις τοῦ σκότους. βορρᾶς γὰρ σκότος ἑρμηνεύεται.

[155] Бл̋аго коренъномъ радованиемъ всеѫ землѧ ⁘ Гора сиѡнъска ребра сѣверова ⁘

 

Сиѡ̇нъ сказаетьсѧ позрачище · е̇же е̇сть црк҇ви · ꙗ̋ко тоѫ присѣщае҅ть б҃а чл҃ка · та же ѡ҆рѫжие̇ и҅ десны̋ми и̇ шѹи̇ми · ѡ҆бои҅ми ребры̋ · противлѣе̇тсѧ дѣломъ темъны̋мъ · сѣвер бо т꙽ма сказае́тсѧ ⁘

(л. 81–81об.) (пс) · Гора сиѡньска ребра сѣверова ⁘ Ⓣ · Сионъ съказаѥтьсѧ позрачище · ѥже ѥсть цр҃кы · ꙗко тою присѣщаѥть члв҃ка · та же орѹжьѥ · десными и шюими · обоими ребры противлѧѥтьсѧ дѣломъ тьмны||(л.81об.)мъ · сѣверъ бо тьма сказаѥтьсѧ ⁘

0012. сидонъ ⁘ Ⓣ · позорище ⁘

0033. сидонъ. позорище.

0070. жд҇ · сиѡ̇нъ · рс҇ · позорище ·

75 июдѣи

92 [Пс. 47:12] εὐφρανθήτω τὸ ὄρος Σιών, ἀγαλλιάσθωσαν αἱ θυγατέρες τῆς Ἰουδαίας ἕνεκεν κριμάτων σου, Κύριε.

 

ἀγαλλιάσθωσαν] Αἱ θυγατάρες· αἱ ἐκκλησίαι. πάλιν ἐπὶ τῇ μητρὶ ἀγαλλιάσθωσαν τῇ Σιών· αὗται γὰρ θυγατέρες τῆς ἐξομολήσεως. Ἰουδαία γὰρ ἐξομολόγησις ἑρμηνεύεται. ἐν γὰρ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐξομολογεῖται πᾶς ἄνθρωπος.

[157] И҅ възърадѹѫтьсѧ дъштери и҅ю̋деи҅скы̋ ⁘

 

Дъ҆щери · црк҇ви · пакы̋ ѡ матери възрадѹѫ̇тъсѧ ѡ̇ сионѣ · сиѫ̇ бо дъщери сѫтъ и̇сповѣданиꙗ̋ · июдѣи бо исповѣдание̇ сказае̇тъсѧ · въ црк҇ви бо исповѣдае̇тъсѧ всѣкъ чк҃ъ ⁘

(л. 81об.–82) (пс) · И възрадѹют дъщери июлѣискы ⁘ Ⓣ · || (л. 82) Црк҃ви пакы ѡ мт҃ри въздрадѹютьсѧ ѡ сиѡнѣ · сиꙗ бо дъщери исповѣданиꙗ · июдѣꙗ бо исповѣданиѥ сказаѥтьсѧ · въ цр҃кви бо всѧкъ члв҃къ исповѣдаетьсѧ ⁘

0034. июдѣи̇. и̇сповѣданиѥ̇.

0071. жд҇ · и̇ю̇дѣи̇ · рус҇ · и̇сповѣданиѥ̇ ·

76 иѡсифъ

99 [Пс. 50:9] ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.

 

ραντιεῖς με] Προμηνύει ὁ προφήτης τὸ βάπτισμα, ἐπειδὴ ὁ νόμος ὑσσώπῳπεριερραίνετο· ὕσσωπος δέ ἐστι τὸ ἄνθος τοῦ καλάμου.

[168] О҆кропиши мѧ ӳсопомъ и ѡчищѫсѧ ⁘

 

Пронарѣковаетъ кръщение · понеже законн̋ии҅ ӳсопомъ кроплѣахѫсѧ · и̇сопъ же е҅сть цвѣтъ тръстны̋ ⁘

0072. жид҇ ѡ̇сифъ · рс҇ · цвѣтъ тростьныи̇ ·

77 изл҃ь

103 [Пс. 52:7] τίς δώσει ἐκ Σιὼν τὸ σωτήριον τοῦ Ἰσραήλ; ἐν τῷ ἀποστρέψαι τὸν Θεὸν τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀγαλλιάσεται Ἰακὼβ καὶ εὐφρανθήσεται Ἰσραήλ.

 

τίς δώσει] Ὁ κύριος δίδωσιν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τὴν σωτηρίαν τῷ νέῳ λαῷ, ὅ ἐστιν ὁρατὸς θεοῦ· Ἰσραὴλ γὰρὁρῶν (κύριον) ἑρμηνεύεται.

[175] К꙽то даст̋ь ѡ҆тъ сѝѡ҆на сп̋асениѥ҅ и́л҃ево̀ ⁘

 

Гь҃ дасть въ црк҇ви сп҃сение людемъ новы̋м · е҆же е҆сть видимъ бо҃м꙽ · и̇л҃ъ бо зрѧ г҃а сказаѥ҅т꙽сѧ ⁘

0073. жд҇ · и̇зл҃ь · рус҇ · зрѧи̇ б҃а ·

78 рамонъ

111 [Пс. 57:10] πρὸ τοῦ συνιέναι τὰς ἀκάνθας αὐτῶν τὴν ράμνον, ὡσεὶ ζῶντας, ὡσεὶ ἐν ὀργῇ καταπίεται αὐτούς.

 

πρὸ τοῦ συνιέναι] Ἡ ῥάμνος ἀκανθῶδές ἐστι ξύλον καὶ πᾶσα δὲ ἄκανθα ἐν χερσώδεσι τόποις γίνεται. οὐσυνῆκαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, ὅτι χέρσος ἐγενήθη ὁ τόπος αὐτῶν καὶ ἀκανθῶν πεπλήρωται.

[188] Пр̋ѣжд̋е даже не ра҅зѹ̋мѣѥ҅ тр̋ъниꙗ̋ вашего̀ ра̀мъна̀ ⁘

 

Рамонъ ѡ҆ст̋рогаво ѥ҅стъ дрѣво · и҅ всѣко тр́ъние҅ · на пꙋстѣхъ мѣстѣх бы̋ваѥ̇тъ · не разѹмѣшѫ же жидове · ꙗ̋ко пꙋсто бы̋с҇ мѣсто и҅хъ · и҅ тръниꙗ̋ и҅сплнъ ⁘

(л. 86) (пс) · Преже не разѹмѣѥ̇те тьрньꙗ вашего рамна ⁘ Ⓣ · Рамонъ о̇строгато ѥ̇сть древо · а тьрньѥ̇ всѧко на пѹстыхъ мѣстѣ бываѥ̇ть · жидове же не разумѣша. ꙗ̇ко пѹсто быс҇ мѣсто и̇хъ · и̇ тьрньꙗ̇ и̇спълнъ ⁘

0074. жд҇ · рамонъ · рс҇ · ѡ̇строгатоѥ̇ дрѣво ·

79 рама

(л. 86об.–87) (пс) · Въздрадѹюсѧ и̇ раздѣлю сикимѹ ⁘ Ⓣ || (л. 87) Сикима сказаѥтьсѧ рамѧньство · рамѹ же бѣсъсилныхъ раздѣли гд҃ь · сирѣчь растеса · да не възмогѹть на члв҃ка ⁘

0075. жд҇ · рама · рс҇ · высоко ·

80 сикима

114 [Пс. 59:8] ὁ Θεὸς ἐλάλησεν ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ· ἀγαλλιάσομαι καὶ διαμεριῶ Σίκιμα καὶ τὴν κοιλάδα τῶν σκηνῶν διαμετρήσω.

 

ἀγαλλιάσομαι] Σίκιμα ἑρμηνεύεται ὠμίασις, τοὺς δὲ ὤμους τῶν δαιμόνων τῶν δυνατῶν διεμέρισεν ὁ κύριος, τουτέστιν ἐδίχασεν, ὥστε μὴ δυνατεύειν κατὰ τοῦ ἀνθρώπου.

[194] Б҃ъ гл҃а въ ст҃ѣмъ тв̏оѥ҅мъ ⁘

Възърадѹѭсѧ и҅ разъдѣлѧ си҅кимѫ ⁘

 

Сикима сказаѥ҅тъсѧ рамѣнъст̋во · рама же бѣсъ силъных. раздѣли г҃ъ · сирѣчъ растеса · да не възмогѫтъ на чк҃а ⁘

(л. 86об.–87) (пс) · Въздрадѹюсѧ и̇ раздѣлю сикимѹ ⁘ Ⓣ || (л. 87) Сикима сказаѥтьсѧ рамѧньство · рамѹ же бѣсъсилныхъ раздѣли гд҃ь · сирѣчь растеса · да не възмогѹть на члв҃ка ⁘

0076. жид҇ · сикима · рс҇ · рамѧно ·

81 галадъ

114 [Пс. 59:9] ἐμός ἐστι Γαλαάδ, καὶ ἐμός ἐστι Μανασσῆ, καὶ Ἐφραὶμ κραταίωσις τῆς κεφαλῆς μου, Ἰούδας βασιλεύς μου·

 

ἐμός ἐστι] Γαλαάδ ἑρμηνεύεται μετοικία μαρτυρίας· Μανασσὴς δὲ ἀνθιστάμενος· τὸ δὲεἰπεῖν ὅτι ἐμός ἐστιν, ὅτι ἡ μετοικία τοῦ Χριστοῦ, τουτέστιν ἀναστάντος ἐκ νεκρῶν, μαρτύριον ἐγένετο πάσης τῆς κτίσεως. μετῴκησαν γὰρ [πάλιν] εἰς τὰ πατρῷα.

[с. 194] Мои ѥстъ галаадъ мои ѥсть манаси ⁘

 

Галаа̇дъ сказае҅тсѧ̀ прѣселение҅ · свѣдѣниꙗ̋ · манаси противѧсѧ · а҆ е̇же реч ꙗ̋ко мои҅ е̇стъ · ꙗ̋ко прѣселениѥ хв҃о · сирѣч вскр̋съшаго и̇зъ мр̋твых · свѣдение҅ бы̋с҇ всеи҅ т꙽вари · прѣселишѫ бо сѧ въ ѡ҆ч҃аа҆ ⁘

(л. 87) (пс) · Мои̇ ѥ̇сть галаӓдъ и̇ мои̇ ѥ̇сть манасиꙗ̇ ⁘ Ⓣ · Галаӓдъ сказаѥ̇тьсѧ преселеньѥ̇ съвѣдѣньꙗ̇. манасии̇ противѧсѧ · а̇ ѥ̇же мои̇ ѥ̇сть · преселеньѥ̇ хв҃о · сирѣчь въскрьсъшаго и̇з мьртвыхъ · съвѣдѣньё быс҇ все и̇ твари · пресели бо сѧ пакы ѿ члв҃къ ⁘

0013. галадъ ⁘ Ⓣ · преселениѥ̇ ⁘

0035. галадъ. прѣселениѥ̇.

0077. жд҇ · галада · рс҇ · преселениѥ̇ ·

82 манасиꙗ

114 [Пс. 59:9] ἐμός ἐστι Γαλαάδ, καὶ ἐμός ἐστι Μανασσῆ, καὶ Ἐφραὶμ κραταίωσις τῆς κεφαλῆς μου, Ἰούδας βασιλεύς μου·

 

ἐμός ἐστι] Γαλαάδ ἑρμηνεύεται μετοικία μαρτυρίας· Μανασσὴς δὲ ἀνθιστάμενος· τὸ δὲεἰπεῖν ὅτι ἐμός ἐστιν, ὅτι ἡ μετοικία τοῦ Χριστοῦ, τουτέστιν ἀναστάντος ἐκ νεκρῶν, μαρτύριον ἐγένετο πάσης τῆς κτίσεως. μετῴκησαν γὰρ [πάλιν] εἰς τὰ πατρῷα.

[с. 194] Мои ѥстъ галаадъ мои ѥсть манаси ⁘

 

Галаа̇дъ сказае҅тсѧ̀ прѣселение҅ · свѣдѣниꙗ̋ · манаси противѧсѧ · а҆ е̇же реч ꙗ̋ко мои҅ е̇стъ · ꙗ̋ко прѣселениѥ хв҃о · сирѣч вскр̋съшаго и̇зъ мр̋твых · свѣдение҅ бы̋с҇ всеи҅ т꙽вари · прѣселишѫ бо сѧ въ ѡ҆ч҃аа҆ ⁘

(л. 87) (пс) · Мои̇ ѥ̇сть галаӓдъ и̇ мои̇ ѥ̇сть манасиꙗ̇ ⁘ Ⓣ · Галаӓдъ сказаѥ̇тьсѧ преселеньѥ̇ съвѣдѣньꙗ̇. манасии̇ противѧсѧ · а̇ ѥ̇же мои̇ ѥ̇сть · преселеньѥ̇ хв҃о · сирѣчь въскрьсъшаго и̇з мьртвыхъ · съвѣдѣньё быс҇ все и̇ твари · пресели бо сѧ пакы ѿ члв҃къ ⁘

0036. манасиꙗ̇. противѧсѧ.

0078. жид҇ · мана|сиа · рс҇ · противѧисѧ ·

83 ѥфрѣмъ

114 [Пс. 59:9] ἐμός ἐστι Γαλαάδ, καὶ ἐμός ἐστι Μανασσῆ, καὶ Ἐφραὶμ κραταίωσις τῆς κεφαλῆς μου, Ἰούδας βασιλεύς μου·

 

καὶ Ἐφραὶμ] Ἐφραὶμ καρποφορία ἑρμηνεύεται. ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ πνεύματος κραταίωσίς ἐστι τοῦ χριστιανισμοῦ, ὅἐστι κεφαλὴ τοῦ Χριστοῦ.

[с. 194] И ѥфремъ крѣпости главы моѥѭ ⁘

 

Ѥ҅фремъ плодоносенъ сказаѥ̇тъ · плодъ бо дх҃овенъ · и҅ крѣпостъ ѥ҅стъ крьстиꙗномъ · ѥ҅же ѥ҅стъ слава хв҃а ⁘

(л. 87) (пс) · И ѥ̇фрѣмъ крѣпость главы моѥ̇ꙗ̇ ⁘ Ⓣ · Ефрѣмъ плодоносьнъ сказаѥ̇тьсѧ · плод бо дх҃вныи̇ крѣпость ѥ̇сть · крс҇тьꙗ̇номъ · ѥ̇же ѥ̇сть глава хв҃а ⁘ –

0037. ѥфрѣмъ. плодоносенъ

0079. жд҇ · ѥ̇фрѣмъ · рс҇ · плодоносенъ ·

84 авъ

114 [Пс. 59:10] Μωὰβ λέβης τῆς ἐλπίδος μου, ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν ἐκτενῶ τὸ ὑπόδημά μου, ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν.

 

Μωὰβ λέβης] Μωὰβ πατὴρ ἑρμηνεύεται· λέβης δὲ σκεῦός ἐστιν, ἐν ᾧ ὕδωρ κρατεῖται. λέγει οὖν τὸ βάπτισμα, ὡςκαὶ τῷ υἱῷ ἡ φυνὴ τοῦ πατρὸς ἐδόθη βαπτιζομένῳ. ἐλπίς, ὡς διὰ τὸν ἄνθρωπον.

[с. 194] Маавъ конобъ ѹпьваниꙗ моѥго ⁘

 

Маа̇въ ѡц҃ъ сказаѥ҅тсѧ · конобъ же ѥ҅сть съсѫдъ · в немъ же вода др̋ъжитъсѧ · гл҃еть же кръщение҅ · ꙗ̋ко же и҅ сн҃ѹ глас҇ ѡ҆ч҃ь дастъсѧ крстѧщ̆сѧ · ѹпъваниѥ҅ за чк҃а ради ⁘

(л. 87об.) (пс) · Моӓвъ конобъ ѹ̈пованиꙗ̇ моѥ̇го ⁘ Ⓣ · Моӓвъ цс҇рь сказаѥ̇тьсѧ · конобъ же ѥ̇сть съсѹдъ · въ немь же вода дьржи̇тсѧ · гл҃ть же крщ҃ньѥ̇ · ꙗ̇ко же сн҃ѹ гласъ ѡч҃ь дастьсѧ крщьшюсѧ · ѹ̈пованьѥ̇ за члв҃ка ради ⁘

0080. жд҇ · авъ · рс҇ · ѡ̇ц҃ь ·

85 конобъ

114 [Пс. 59:10] Μωὰβ λέβης τῆς ἐλπίδος μου, ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν ἐκτενῶ τὸ ὑπόδημά μου, ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν.

 

Μωὰβ λέβης] Μωὰβ πατὴρ ἑρμηνεύεται· λέβης δὲ σκεῦός ἐστιν, ἐν ᾧ ὕδωρ κρατεῖται. λέγει οὖν τὸ βάπτισμα, ὡςκαὶ τῷ υἱῷ ἡ φυνὴ τοῦ πατρὸς ἐδόθη βαπτιζομένῳ. ἐλπίς, ὡς διὰ τὸν ἄνθρωπον.

[с. 194] Маавъ конобъ ѹпьваниꙗ моѥго ⁘

 

Маа̇въ ѡц҃ъ сказаѥ҅тсѧ · конобъ же ѥ҅сть съсѫдъ · в немъ же вода др̋ъжитъсѧ · гл҃еть же кръщение҅ · ꙗ̋ко же и҅ сн҃ѹ глас҇ ѡ҆ч҃ь дастъсѧ крстѧщ̆сѧ · ѹпъваниѥ҅ за чк҃а ради ⁘

(л. 87об.) (пс) · Моӓвъ конобъ ѹ̈пованиꙗ̇ моѥ̇го ⁘ Ⓣ · Моӓвъ цс҇рь сказаѥ̇тьсѧ · конобъ же ѥ̇сть съсѹдъ · въ немь же вода дьржи̇тсѧ · гл҃ть же крщ҃ньѥ̇ · ꙗ̇ко же сн҃ѹ гласъ ѡч҃ь дастьсѧ крщьшюсѧ · ѹ̈пованьѥ̇ за члв҃ка ради ⁘

0081. жд҇ · конобъ · рс҇ · водоносъ ·

86 идѹмѣꙗ

114 [Пс. 59:10] Μωὰβ λέβης τῆς ἐλπίδος μου, ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν ἐκτενῶ τὸ ὑπόδημά μου, ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν.

 

ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν] Ἰδουμαία ἑρμηνεύεται ἐκλείπουσα, δῆλον ὅτι ἐκλείποντος τοῦ ἀνθρώπου ἐπεδήμησε τῇ γῇ ὁ Χριστός, ἵνα σώσῃ τὸ γένος τὸ ἀνθρώπινον.

[с. 194] На идѹмѣѭ простьрѫ сапогъ мои ⁘

 

И҅дѹмѣа̇ сказаѥтъсѧ и҅щѣзаѭщи · сирѣчъ ꙗ̋ко погы̋баѭ̀щꙋ чк҃ѹ · приде на землѧ х҃ъ · да сп҃сетъ родъ чл҃чъ ⁘

(л. 87об.) (пс) · На и̇дѹмѣю̇ прострѹ сапогъ мои̇ ⁘ Ⓣ · Ӥдѹмѣꙗ̇ сказаѥ̇тьсѧ · и̇щазаю̇щи · сирѣчь ꙗ̈ко погыбаю̇щю члв҃кѹ приде на землю хс҃ъ · да сп҃сеть родъ члв҃чь ⁘

0082. жд҇ · и̇дѹмѣꙗ̇ · рс҇ · и̇щезаю̇щиꙗ̇ ·

87 соломонъ

127 [Пс. 67:15] ἐν τῷ διαστέλλειν τὸν ἐπουράνιον βασιλεῖς ἐπ᾿ αὐτῆς, χιονωθήσονται ἐν Σελμών.

 

χιονωθήσονται] Σελμὼν ἑρμηνεύεται εἰρήνη, οἶκος δὲ τῆς εἰρήνης ἡ ἐκκλησία. λέγει δὲ τοὺς βαπτιζομένος· λευκανθήσονται ἐν τῇ εἰρήνῃ, τουτέστιν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

[с. 214] Ѡ҆снѣжѫтьсѧ въ селомѹнѣ ⁘

 

Сѐломꙋнъ сказае҅тьсѧ миръ · дом же мирꙋ црк҇ви  · гл҃ет же кръстимы̋ѭ҆ · ѡ҆бѣлѧтсѧ въ мирѣ ⁘

(л. 91об.–92) (пс) · Ӧбѣлѧтьсѧ въ селмо||(л.92)нѣ ⁘ Ⓣ · Селмонъ сказаѥ̇тьсѧ миръ · домъ же мирѹ црк҃ы · гл҃ть крс҇тимыꙗ̇ ѡ̈бѣлѧтьсѧ въ мирѣ · сирѣчь въ црк҃ви ⁘

0083. жд҇ · соломонъ · рс҇ · миръ ·

88 двд҃ъ

0084. жид҇ · двд҃ъ · рс҇ · възлюбленъ ·

89 ваманъ

0085. жд҇ · ваманъ · рѹс҇ · мт҃и ·

90 вениаминъ

129 [Пс. 67:28] ἐκεῖ Βενιαμὶν νεώτερος ἐν ἐκστάσει, ἄρχοντες Ἰούδα ἡγεμόνες αὐτῶν, ἄρχοντες Ζαβουλών, ἄρχοντες Νεφθαλείμ.

 

ἐκαῖ Βενιαμίν] Ἀπὸ μέρους ὅλον τὸ ἔθνος αἰνίττεται τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ὡς ἐν ἐκστάσει ἐνεανιεύσαντο (ἐδολιεύσαντο) κατὰ τοῦ Χριστοῦб ὡς γενεσθαι υἱοὺς (υἱὸς) ὀδύνης · Βενιαμὶν γὰρ (δὲ) υἱὸς ὀδύνης ἑρμηνεύεται.

[с. 217] Тѹ вениꙗминъ юноша въ ѹмѣ ѹжаснѣ ⁘

Кънѧзи июдови владыкы ихъ ⁘

Кънѧзи завълони кънѧзи нефталимови ⁘

 

О҆тъ чѧсти всего ѧз҃ка нарицаѥть жїдовъска · зане ꙗ̋ко въ ꙋжасѣ · и҅ ю̋ношъствовашѫ на х҃а · ꙗ̋ко бы̋ти сн҃омъ болѣзни · вені̋а҆мин҇ бо сн҃ъ болѣзни  сказаѥ҅тсѧ ⁘

0086. жд҇ · вениаминъ · рс҇ · сн҃ъ боленъ ·

90 заѹлонъ

129 [Пс. 67:28] ἐκεῖ Βενιαμὶν νεώτερος ἐν ἐκστάσει, ἄρχοντες Ἰούδα ἡγεμόνες αὐτῶν, ἄρχοντες Ζαβουλών, ἄρχοντες Νεφθαλείμ.

 

ἄρχοντες Ἰούδα] Αἰνίττεται τοὺς ἰουδαϊκοὺς ἄρχοντας, οἵτινες ἐν νυκτὶ ἐκράτησαν τὸν κύριον. Ζαβουλὼν γὰρ ῥύσις νυκτὸς ἑρμηνεύεται, Νεφταλεὶμ δὲ πλατυσμός. ἐπλάτυναν γὰρ τὺν ἀνομίαν καὶ τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν.

[с. 217] Тѹ вениꙗминъ юноша въ ѹмѣ ѹжаснѣ ⁘

Кънѧзи июдови владыкы ихъ ⁘

Кънѧзи завълони кънѧзи нефталимови ⁘

 

Гл҃еть жидовъскы̋ѭ̀ кнѧзѫ · и҅же в нощи ѭ҅шѫ х҃а · завлонь бо нощнаа҆ млъва сказае̇тсѧ · невталимъ бо пространъство · распространі̋шѫ бо безакони̋и и҅ грѣхь свои҅ ⁘

(л. 93–93об.) (пс) · Кнѧзи заѹ̈лоҥи || (л. 93об.) кнѧзи нефталимли ⁘ Ⓣ · Гл҃ть жидовьскыꙗ̇ кнѧзѧ · и̇же въ нощи ꙗ̇ша гд҃а · заѹ̈лонъ бо мълва нощьнаꙗ̇ сказаѥ̇тьсѧ · нефталимъ же пространьство сказаѥ̇тьсѧ · распространиша бо безаконьѥ̇ грѣхъ свои̇хъ ⁘

0087. жид҇ · заѹ̈лонъ · рс҇ · молва ·

91 нефталимъ

129 [Пс. 67:28] ἐκεῖ Βενιαμὶν νεώτερος ἐν ἐκστάσει, ἄρχοντες Ἰούδα ἡγεμόνες αὐτῶν, ἄρχοντες Ζαβουλών, ἄρχοντες Νεφθαλείμ.

 

ἄρχοντες Ἰούδα] Αἰνίττεται τοὺς ἰουδαϊκοὺς ἄρχοντας, οἵτινες ἐν νυκτὶ ἐκράτησαν τὸν κύριον. Ζαβουλὼν γὰρ ῥύσις νυκτὸς ἑρμηνεύεται, Νεφταλεὶμ δὲ πλατυσμός. ἐπλάτυναν γὰρ τὺν ἀνομίαν καὶ τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν.

[с. 217] Тѹ вениꙗминъ юноша въ ѹмѣ ѹжаснѣ ⁘

Кънѧзи июдови владыкы ихъ ⁘

Кънѧзи завълони кънѧзи нефталимови ⁘

 

Гл҃еть жидовъскы̋ѭ̀ кнѧзѫ · и҅же в нощи ѭ҅шѫ х҃а · завлонь бо нощнаа҆ млъва сказае̇тсѧ · невталимъ бо пространъство · распространі̋шѫ бо безакони̋и и҅ грѣхь свои҅ ⁘

 

 

(л. 93–93об.) (пс) · Кнѧзи заѹ̈лоҥи || (л. 93об.) кнѧзи нефталимли ⁘ Ⓣ · Гл҃ть жидовьскыꙗ̇ кнѧзѧ · и̇же въ нощи ꙗ̇ша гд҃а · заѹ̈лонъ бо мълва нощьнаꙗ̇ сказаѥ̇тьсѧ · нефталимъ же пространьство сказаѥ̇тьсѧ · распространиша бо безаконьѥ̇ грѣхъ свои̇хъ ⁘

0088. жд҇ · нефталимъ · рс҇ · простороно ·

92 ѥгипетъ

129 [Пс. 67:32] ἥξουσι πρέσβεις ἐξ Αἰγύπτου, Αἰθιοπία προφθάσει χεῖρα αὐτῆς τῷ Θεῷ.

 

Αὕτη γὰρ πρώτη ἑδέξατο τὸν σωτῆρα· ἥξουσιν ἐκ θλίφεως εἰς σωτηρίαν. Αἴγυπτος γὰρ ἐκθλίβουσα ἑρμηνεύεται.

[с. 218] Придѫть молитвъници ѡть ѥгӳпта ⁘

Ѥ̇тиѡ҆пиꙗ̋ варить рѫка ѥѭ къ богѹ ⁘

 

То̑и̇ бо пръвѣе҅ приѭ̑ть сп҃а · придѫть ѿ скр̋ъби на сп҃енїѥ̆ · ӗгӳпт҆ь бо ѡ҆скръблѣѧ҅щї сказаӗтсѧ ⁘

(л. 94) (псПридѹть млт҃вьници ѿ ѥ̇гѵпта ⁘ Ⓣ · Тъ бо приꙗ̇тъ сп҃са · придѹть на сп҃сеньѥ̇ · ѥ̇гѵпьтъ бо ѡ̇скърблѧю̇щи сказаѥ̇тьсѧ ⁘

0014. ёгѵпьтъ ⁘ Ⓣ · скърбь ⁘

0038. ѥгипетъ. скорбь.

0089. жид҇ · ѥ̇ю̇петъ · рс҇ · скербь ·

93 ѥфиѡпиꙗ

129 [Пс. 67:32] ἥξουσι πρέσβεις ἐξ Αἰγύπτου, Αἰθιοπία προφθάσει χεῖρα αὐτῆς τῷ Θεῷ.

 

Αἰθιοπία] Ὡς ταπεινοὶ προσελεύσονται τῷ Χριστῷ (τῷ θεῷ)· Αἰθίοπες γὰρ ταπεινοὶ ἑρμηνεύονται. λέγει δὲ τὸν εὐνοῦχονб ὅτι πρῶτος τῆς χώρας [πάσης] ἐπίστευσε τῷ θεῷ.

[с. 218] Придѫть молитвъници ѡть ѥгӳпта ⁘

Ѥ̇тиѡ҆пиꙗ̋ варить рѫка ѥѭ къ богѹ ⁘

 

Ꙗ̋ко смѣрени пристѫпѧть к б҃ѹ · е҅тиѡ́пи бо смѣренїѥ҅ сказаѥ҅тсѧ · гл҃ет же и҅ каженика · ꙗ̋ко пръвѣӗ ѿ страны̋ тоѧ̀ вѣрова гв҃и ⁘

(л. 94) (пс) · Ѥ̈фиѡ̈пиꙗ̇ варить рѹка ѥ̇ꙗ̇ къ бгѹ ⁘ Ⓣ · Ꙗ̇ко смѣрении̇ пристѹпѧть къ б҃ѹ · ѥ̇фиѡ̈пи бо смѣрениѥ̇ сказаѥ̇тьсѧ · гл҃ть же и̇ каженика · ꙗ̇ко пьрвоѥ̇ страны тоꙗ̇ вѣровати гс҇ви ⁘

0039. ѥ̇фиопиꙗ̇. смѣрениѥ̇.

0090. жд҇ · ѥ̇фиѡ̇пиꙗ̇ · рс҇ · смѣрениѥ̇ ·

94 арова

140 [Пс. 71:15] καὶ ζήσεται, καὶ δοθήσεται αὐτῷ ἐκ τοῦ χρυσίου τῆς Ἀραβίας, καὶ προσεύξονται περὶ αὐτοῦ διαπαντός, ὅλην τὴν ἡμέραν εὐλογήσουσιν αὐτόν.

 

καὶ ζήσεται] Λέγει ἡ γραφὴ τῷ Σαλομῶνι, κεῖται δὲ εἰς τὸν Χριστόν, ὅτι γεννηθέντος αὐτοῦ (γεννηθέντι αὐτῷ) προσηνέχθη ὁ χρυσὸς ἐπὶ τέλει τῶν αἰώνων [ἑσπέραν γὰρ τὸ τέλος λέγει]. Ἀραβία γὰρ ἑσπέρα ἑρμηνεύεται, ὅ ἐστι τέλος.

[с. 235] И҅ живъ бѫдеть · и дастьсѧ ѥмѹ ѡ҆тъ злата а҆равии҅ска ⁘

 

Гл҃ѧть соломꙋнꙋ книгы̋ · лежі̋ть же се ѡ҆ х҃ѣ · ꙗ̋ко рождъшѹсѧ ѥ҅м̆́ · прі̋несено быс҇ злато на сконъчаниѥ҅ вѣкь · а҆рава бо вечеръ сказаѥ҅тсѧ · е҅же е҅сть кончина ⁘

(л. 96) (псИ̇ живъ бѹдеть и̇ дастьсѧ ѥ̇мѹ ѿ злата ӓравитьска ⁘ Ⓣ · Гл҃ють книгы соломонѹ · лежить же се ѡ̈ хс҃ѣ · ꙗ̇ко рожьшюсѧ ѥ̇мѹ · на скончаниѥ̇ вѣкъ · принесено быс҇ злато · ӓрава бо вечеръ сказаѥ̇тьсѧ · ѥ̇же ѥсть кончина ⁘

0040. арава. вечеръ.

0091. жд҇ · а̇рова · рс҇ · вечеръ ·

95 етамь

145 [Пс. 73:15] σὺ διέρρηξας πηγὰς καὶ χειμάρρους, σὺ ἐξήρανας ποταμοὺς Ἠθάμ.

 

σὺ ἐξήρανας] Σύ, φησίν, ἐξήρανας τοὺς ποταμοὺς τοῦ αἴματος τῶν θυσιῶν· Αἰθὰμ γὰρ ἑρμηνεύεται αἲμα· ἑρμηνεύεται δὲ καὶ βάτος, ὅ ἐστιν ἀκανθώδης ὕλη τῶν εἰδώλων.

[с. 244] Ты̋ и̇сѫчи рѣкы̋ наводънены̋ѭ҅ ⁘

 

Ты̋ реч҇ прѣсѹши рѣкы̋ · кръве жрътвъ · ѥ̇ѳам бо сказаѥ҅тсѧ кръвъ · сказае҅ть же сѧ и҅ кѫпинъство · е҅же е҅сть тръновнаа҆ вещъ и҅долъскаа҆ ⁘

(л.97об.–98) (пс) · Тыи̇ сѹти рѣкы ѥ̇тамъ ⁘ Ⓣ · Ты реч҇ пресѹши рѣкы кръве жьртвъ · ѥтамъ бо сказаѥ̇тьсѧ кръвь · сказаѥ̇тьсѧ и̇ кѹ[]ньство · ѥ̇же ѥ̇сть тьрновьна||(л.98)ꙗ̇ вещь и̇дольскаꙗ̇ ⁘

0041. етамь вещь. идоньска.

0092. жд҇ · ѥ̇тамъ · рс҇ · вещь и̇дольскаꙗ̇ ·

96 рогъ

147 [Пс. 74:5] εἶπα τοῖς παρανομοῦσι· μὴ παρανομεῖτε, καὶ τοῖς ἁμαρτάνουσι· μὴ ὑψοῦτε κέρας,

 

καὶ τοῖς ἁμαρτάνουσιν] Πάντας γὰρ ἐδίδαξαν ταπεινοφρονεῖν καὶ μὴ ὑφηλοφρονεῖν ἐπὶ δυνάμει πλούτου. κέρας γὰρ δύναμις ἐρμηνεύεται.

[с. 246] Рѣхь законопрѣстѫпъникомъ не прѣстѫѫпаи҅те закона ⁘

И̇ съгрѣшаѭштии̇мъ не възносите рога ⁘

 

Ап҃ли бо ѹставишѫ безакониѥ · ѡ҆тъ всеѭ землѧ проповѣдиѭ̇ ⁘

Въ̇сѧ бо наѹ̇чишѫ смѣритисѧ · а не възноситисѧ силоѭ́ · и҅ богатьствиѥ҅мь · рогь бо сила сказаѥ҅тьсѧ ⁘

0042. рогъ сила.

0093. жд҇ · рогъ · рс҇ · сила ·

97 аронъ

151 [Пс. 76:21] ὡδήγησας ὡς πρόβατα τὸν λαόν σου ἐν χειρὶ Μωϋσῆ καὶ Ἀαρών.

 

ἐν χειρὶ Μωυσῆ] Ἐν χειρὶ ἐκείνων τότε, νῦν δὲ ἐν χειρὶ τοῦ Χριστοῦ τὸν πιστὸν λαόν. Μωυσῆς γὰρ ἑρμηνεύται φηλάφημα· Χριστὸςδὲ ψηλαφᾷ τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ τῇ χειρὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος. Ἀρὼν γὰρ ἑρμηνεύεται πνεῦμα.

[с. 254] Рѫкоѭ̀ мосеѡ҆воѭ̀ и а̇ронеѭ̇ ⁘

 

Рѫкоѭ ѡ҆ною̋ тьгда · нн̋ѣ же хв҃оѭ̀ · вѣрны̋ѭ люди · мосии҅ бо сказаѥ҅тсѧ ѡ҆бличениѥ̆ · х҃ь же ѡ҆бличае҅ть дѣла наша · и рѫкоѭ̀ дх҃а ст҃аго · а҆рон꙽ бо сказаӗтсѧ дх҃ъ ⁘

(л. 100–100об.) (пс) · Рѹкою̇ мосѣѡ̈вою̇ и̇ а̇ронею̇ ⁘ Ⓣ · Рѹкою̇ тъгда · нынѣ же вѣрою̇ хв҃ою̇ · вѣрныꙗ̇ люди · мои̇си бо сказаѥ̇тьсѧ ѡ̈бличеньѥ̇ · хс҃ъ же ѡ̈бличаѥ̇ть дѣла наша · || (л. 100об.) и̇ рѹкою̇ дх҃а ст҃го. а̇ронъ бо сказаѥ̇тьсѧ дх҃ъ ⁘

0094. жд҇ · а̇ронъ · рс҇ · дх҃ъ ·

98 артемитѹ

155 [Пс. 77:27] καὶ ἔβρεξεν ἐπ᾿ αὐτοὺς ὡσεὶ χοῦν σάρκας καὶ ὡσεὶ ἄμμον θαλασσῶν πετεινὰ πτερωτά,

 

καὶ ἔβρεξεν] Τὴν ὀρτυγομήτραν λέγει τότε τῷ λαῷ τῶν Ἑβραίων, ἐπὶ δὲ τῷ πιστῷ λαῷ τὴν σάρκα τοῦ κυρίου.

[с. 259] О҆дъжд̋и на нѧ ꙗ̋ко прахъ плъти ⁘

 

Ерътӳгомирѫ мѣнитъ · тогда̋ на лю̇ди евреискѫѭ̇ · а на вѣрны̋ѫ пл̋ътъ гн҃ѧ ⁘

0095. жд҇ · артемитѹ · рс҇ · порохъ ·

99 асѹрь

0043. асурь. блж҃ниѥ.

0096. жд҇ · асѹрь · рс҇ · блж҃ныи̇ ·

100 сисара

167–168 [Пс. 82:10] ποίησον αὐτοῖς ὡς τῇ Μαδιὰμ καὶ τῷ Σισάρᾳ, ὡς τῷ Ἰαβεὶμ ἐν τῷ χειμάρρῳ Κεισών·

 

ποίησον αὐτοῖς] Ἵνα ὥσπερ, φησίν, ἐκεῖνοι ἀλλήλους ἐπολέμησαν, καὶ ὁ Σισαρὰ δοκῶν ἠσφαλίσθαι ἐθανατώθη, οὕτως καὶ οἱ ἀθετοῦντες τὸν θεὸν ἀπολοῦνται. Σισαρα δέ ἐστιν ὁ διάβολος.

[с. 277] Сътвори ймъ ꙗ̋ко мадиамѹ и сисарѣ ⁘

Ꙗ̇ко авинови въ потоцѣ кӳсовѣ ⁘

 

Да ꙗ̋ко же ѡ҆ни рече дрѹгъ на дрѹга воева · ꙗ̋ко сисара мънѧ · вътвръдисѧ ѹмръщвенъ · бы̋стъ · тако и ѿметаѫщеисѧ б҃а погыблѧтъ · сисара же естъ диꙗволъ ⁘

0015. сисара ⁘ Ⓣ · дьꙗ̇волъ ⁘

0044. сисара. дьꙗволъ.

0097. жд҇ · сисара · рс҇ · диꙗ̇волъ ·

101 малеимъ

0098. жд҇ · малеи̇мъ · рус҇ · || (л. 614об.) бѣсъ ·

102 ѥндоръ

168 [Пс. 82:11] ἐξωλοθρεύθησαν ἐν Ἀενδώρ, ἐγενήθησαν ὡσεὶ κόπρος τῇ γῇ.

 

ἐξολέθρευθησαν] Ἐν ἀσχήμῳ τόπῳ · Ἀενδὼρ γὰρ ἀπρέπεια ἑρμηνεύεται.

[с. 277] Потрѣбишѫсѧ въ ендорѣ ⁘

Бы̋шѫ ꙗ̋ко гно̋й земны̋ ⁘

 

Въ злоѡ҆бразн̋ѣ мѣст̋ѣ · аѫдоръ бо · безълѣпие сказа̋етъсѧ ⁘

0045. ѥньдоръ. безлѣпица.

0099. жд҇ · ѥ̇ндоръ · рус҇ · безлѣпица ·

103 ѡрива

168 [Пс. 82:12]

θοῦ τοὺς ἄρχοντας] Ὠρὴβ κόραξ ἐστι ξηρός, τεθνηκώς. Ζὴβ λύκος. Ζέβεε θυσιασμός, Σαλμανὰ ἐρριμμένος. οὕτως, φησί, γενηθήτωσαν ὡς θνησιμαῖα ζώων ἀκαθάρτων.

[с. 277] Положи кнѧзѫ ихъ ꙗ̋ко ѡрива · и зива · и зевеа · и салъмонѧ · й всѧ кнѧзѫ ихъ ⁘

 

О҆рива вранъ ест̋ъ сѹхъ · мрътвъ · зивъ вл̋ъкъ · салмонь повръженъ · тако рече да бѫдѫтъ трѹпнѧ̋ животъ нечист̋ъ ⁘

0046. ѡ̇рива. въронъ.

0100. жд҇ · ѡ̇рива · рс҇ · воронъ ·

104 зивъ

168 [Пс. 82:12]

θοῦ τοὺς ἄρχοντας] Ὠρὴβ κόραξ ἐστι ξηρός, τεθνηκώς. Ζὴβ λύκος. Ζέβεε θυσιασμός, Σαλμανὰ ἐρριμμένος. οὕτως, φησί, γενηθήτωσαν ὡς θνησιμαῖα ζώων ἀκαθάρτων.

[с. 277] Положи кнѧзѫ ихъ ꙗ̋ко ѡрива · и зива · и зевеа · и салъмонѧ · й всѧ кнѧзѫ ихъ ⁘

 

О҆рива вранъ ест̋ъ сѹхъ · мрътвъ · зивъ вл̋ъкъ · салмонь повръженъ · тако рече да бѫдѫтъ трѹпнѧ̋ животъ нечист̋ъ ⁘

0047. зивъ. вълкъ.

0101. жд҇ · зивъ · рс҇ · <>

105 зевии

168 [Пс. 82:12]

θοῦ τοὺς ἄρχοντας] Ὠρὴβ κόραξ ἐστι ξηρός, τεθνηκώς. Ζὴβ λύκος. Ζέβεε θυσιασμός, Σαλμανὰ ἐρριμμένος. οὕτως, φησί, γενηθήτωσαν ὡς θνησιμαῖα ζώων ἀκαθάρτων.

0048. зевии̇. жеретѣꙗ̇.

0102. <> жеретеꙗ̇ ‧

106 саламана

168 [Пс. 82:12]

θοῦ τοὺς ἄρχοντας] Ὠρὴβ κόραξ ἐστι ξηρός, τεθνηκώς. Ζὴβ λύκος. Ζέβεε θυσιασμός, Σαλμανὰ ἐρριμμένος. οὕτως, φησί, γενηθήτωσαν ὡς θνησιμαῖα ζώων ἀκαθάρτων.

[с. 277] Положи кнѧзѫ ихъ ꙗ̋ко ѡрива · и зива · и зевеа · и салъмонѧ · й всѧ кнѧзѫ ихъ ⁘

 

О҆рива вранъ ест̋ъ сѹхъ · мрътвъ · зивъ вл̋ъкъ · салмонь повръженъ · тако рече да бѫдѫтъ трѹпнѧ̋ животъ нечист̋ъ ⁘

0049. салама||(л.150)на пожеренъ.

0103. жд҇ ‧ салмонъ ‧ рс҇ ‧ пожренъ

107 роавь

174 [Пс. 86:4 ]

μνησθήσομαι] Ῥαὰβ πλατυσμὸς ἑρμηνεύεται καὶ Βαβυλὼν σύγχυσαντες καὶ τῇ συγχύσει τῶν δαιμόνων βαρηθέντες, οὗτοι ἡ ἐκκλησία ἡ ἐξ ἐθνῶν, ὧν καὶ μνημονεύειν ἐπαγγέλλεται.

[с. 286] Помѣнѫ равъ и вавилона свѣдща мѧ ⁘

 

Равъ пр̋странъств̋о ск̋азаетъсѧ · а вавӳлонъ размѣсъ ·

0050. роавь. простороно.

0104. жд҇ ‧ раа̇вь ‧ рс҇ ‧ простороно ‧

108 вавилонъ

174 [Пс. 86:4 ]

μνησθήσομαι] Ῥαὰβ πλατυσμὸς ἑρμηνεύεται καὶ Βαβυλὼν σύγχυσαντες καὶ τῇ συγχύσει τῶν δαιμόνων βαρηθέντες, οὗτοι ἡ ἐκκλησία ἡ ἐξ ἐθνῶν, ὧν καὶ μνημονεύειν ἐπαγγέλλεται.

[с. 286] Помѣнѫ равъ и вавилона свѣдща мѧ ⁘

 

Равъ пр̋странъств̋о ск̋азаетъсѧ · а вавӳлонъ размѣсъ ·

0051. вавилонъ. смѧтениѥ.

0105. жд҇ ‧ вавилонъ ‧ рс҇ ‧ смѧтениѥ̇ ‧

109 метафрена

186 [Пс. 90:4]

ἐν τοῖς μεταφρένοις] Μετάφρενα ὁ τόπος ἐστὶν ὁ μεταξὺ τῶν ὤμων, ἐν ᾧ αἱ πτέρυγες κρατοῦνται, ὅ ἐστιν ἡ δύναμις. γέγραπται γάρ· καὶ ἔσται ἴασις ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτοῦ. πτέρυγες δὲ θεοῦ δικαιοσύνη καὶ ἀλήθεια, μετάφρενα δὲ αὐτοῦ κράτος καὶ δύναμις. ἐν τούτοις οὖν (δὲ) σκέπονται οἱ πιστοὶ κατὰ τὸν δικαιοσύνης, τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀριστερῶν.

[с. 301] Пл̋ещема своима ѡсѣнитъ тѧ · и подъ кр̋илѣ его на̀дѣешисѧ ⁘

 

Метафрена · мѣст̋о естъ междѹ  плещема · ем же дръжитѣсѣ крилѣ ·

0052. метафрена. мѣсто.

0106. жд҇ ‧ еметафрена ‧ рс҇ мѣсто ‧

110 роди

0053. роди кнѧже заповѣ[]да.

0107. жд҇ ‧ роди ‧ рус҇ ‧ кнѧжѣ заповѣди ‧

111 ханаѡнъ

0108. жид҇ ‧ ханаѡнъ ‧ рс҇ ‧ разѹмъ ‧

112 хоривъ

0054. хоривъ. и̇долослужениѥ̇.

0109. жид҇ ‧ хоривъ ‧ рс҇ ‧ идолослѹжениѥ ‧

112 или или ламасъ. завакъхъ. фани

0016. и̇ли и̇ли ‧ ламасъ ‧ завакъхъ ‧ фани ⁘ Ⓣ ‧ бж҃е бж҃е моӥ ‧ въскѹю̈ мѧ остави ⁘

0055. или или ламасъ. завакъхъ. фани. бе бе мои̇ въскую мѧ ѥ̇си ѡ̇стави.

112 пасха

0017. пасха ⁘ Ⓣ ‧ переведениѥ̇ ⁘

0056. пасха. переведениѥ.

112 метафрена

0018. метафрена ⁘ Ⓣ ‧ мѣсто ⁘

113 велфа

0110. жд҇ ‧ велфа ‧ рс҇ ‧ кожа ‧

114 бисеръ

0111. жд҇ ‧ бисеръ ‧ рс҇ ‧ камень чс҇тьнъ ‧

115 кидарь

0112. жд҇ ‧ кидарь ‧ рс҇ ‧ мракъ ‧

116 кротафы

0057. крота. фы. прчс҇тъ.

0113. жд҇ ‧ кротафы ‧ рус҇ ‧ пречс҇тъ ‧

117 ѥфратъ

0019. ефратъ ⁘ Ⓣ ‧ плодъ ⁘

0058. ѥфратъ. плодъ.

0114. жд҇ ‧ ѥ̇фратъ ‧ рус҇ ‧ плодъ ‧

118 вифлеѡмъ

0059. вифлеѡ̇мъ. лузи дубравнии̇.

0115. жд҇ ‧ вифлеѡмъ ‧ рс҇ ‧ лѹзи дѹбравнии̇ ‧

119 хризма

0060. хризьма. помазаниѥ̇.

0116. жд҇ ‧ хризма ‧ рс҇ ‧ помазаниѥ̇ ‧

120 змюрна

0061. змюрна. неистлѣниѥ̇.

121 стакта

0062. стакта. зарѧ.

122 касиꙗ

0063. касиꙗ̇. бл҃гоѹханиѥ̇.

123 варахиꙗ

0020. варахиꙗ̈ ⁘ Ⓣ ‧ сн҃ъ ѹ̈ченъ ⁘

0064. варахиꙗ̇. сн҃ъ ѹченъ.

124 анатима

0065. анатима. банѧ.

125 сѣверъ

0066. сѣверъ. ровъ.

126 ѡсофъ

0067. ѡ̇софъ. цвѣтъ крс҇тныи̇.

127 амореи

0068. а̇мореи̇. расылаꙗ̇.

128 авнудъ

0069. авнудъ. ѡ̇ц҃ь и̇дыи̇.

129 мльхиѡсъ

0070. мльхиѡ̇съ. ѡ̇снованиѥ̇.

130 конобъ

0021. конобъ ⁘ Ⓣ ‧ водоносъ и̇ли котьлъ ⁘

0071. конобъ. водоносъ. или котьлъ

131 саѹлъ

0072. саѹлъ. просѣꙗнъ.

132 хотѣи

0073. хотѣи̇. пьрвоѥ̇.

133 ѿныра

0074. ѿныра. процвете

134 назарѣи

0075. назарѣи̇. чистыи.

135 ѥрмонъ

0117. жд҇ ‧ ѥ̇рмонъ ‧ рс҇ ‧ что ‧

136 самарѣи

0118. жд҇ ‧ самарѣи̇ ‧ рс҇ ‧ бесове ‧

137 висанъ

0119. жд҇ ‧ висанъ ‧ рс҇ ‧ стѹдъ ‧ |

138 псалтырь

0076. псалтырь ѹмъ.

0120. жд҇ ‧ пс҇лтрь ‧ рс҇ ‧ ѹмъ ‧

139 гѹсли

0077. гусли. ꙗзыкъ.

0121. жд҇ ‧ гѹсли ‧ рс҇ ‧ ꙗ̇зыкъ ‧

140 тѹмпанъ

0078. тѵмпанъ. гласи.

0122. жд҇ ‧ тѹмпанъ ‧ рс҇ ‧ глас҇

141 ликъ

0079. ликъ. мысль.

0123. жд҇ ‧ ликъ ‧ рс҇ ‧ мысль ‧

142 кюмбалъ

0080. кимбалъ. ѡ̇бразъ члв҃чь.

0124. жид҇ ‧ кюмбалъ ‧ рс҇ ‧ ѡбразъ члвчь ‧

143 моавити

0081. моавити. и̇||(л.615)зъ ѡц҃а ꙗзыци.

0125. жд҇ ‧ моа̇вити ‧ рс҇ ‧ изъ ѡц҃а ꙗ̇зыци ‧

144 ѥрмонъ

0082. ѥрмонъ. что.

145 авесоломъ

А̇ СЕ И̇МЕНА ЖИДО

вьскаꙗ̇ · рѹсьскы · тълкована ⁘

0001. Авеселомъ ⁘ Ⓣ · оц҃ь мирѹ̇ ⁘

0083. авеселомъ. ѡ̇ц҃ь миру.

0126. жд҇ ‧ а̇весоломъ ‧ рс҇ ‧ ѡц҃ь мирѹ ‧

145 скѹдѣль

0002. Скѹдѣль ⁘ Ⓣ · черепьѥ̇ ⁘

146 ѥмениꙗ

0003. Е̇мениꙗ̇ ⁘ Ⓣ · десницѧ ⁘ +

0084. ѥмениꙗ̇. десница.

0127. жд҇ ‧ ѥ̇мениꙗ̇ ‧ рс҇ ‧ десница ‧

147 хусиꙗ

0085. хусиꙗ̇. чьрнъ.

0128. жд҇сѹхиꙗ̇ ‧ рс҇ ‧ черно ‧

148 ѡлтарь

0129. жд҇ ‧ ѡлтарь ‧ рс҇ ‧ точило ‧

149 идитумъ

0004. [на нижнем поле:] + и̇дитѹ̇мъ ⁘ Ⓣ · прельсть ⁘

0086. и̇дитусъ. прельсть.

0130. жд҇идидѹмъ ‧ рс҇ ‧ прелесть ‧

151 фалакрома

0005. колефарокрома ⁘ Ⓣ · Разгнѣвасѧ б҃ъ на жиды ·

0131. жд҇ ‧ фалакрома ‧ рѹс҇ ‧ разгнѣвасѧ б҃ъ на жиды ‧

152 асафъ

0008. а̇сафь ⁘ Ⓣ · сборище ⁘

0087. асофь. сборище.

0132. жд҇ ‧ а̇сафъ ‧ рс҇ ‧ сборище ‧

152 ѹ̈сопъ

0009. ѹ̈сопъ ⁘ Ⓣ · цвѣтъ ⁘

152 фалакрома

0088. фалакрома. разгнѣвасѧ бъ на жиды

153 инафанъ

0010. нафанъ ⁘ Ⓣ · дѣꙗ̇ниѥ̇ ⁘

0089. и̇нафанъ. дѣꙗниѥ̇.

0133. жд҇ ‧ нафанъ ‧ рс҇ ‧ дѣꙗ̇ниѥ̇ ‧

154 версавиꙗ

0011. връсавѣꙗ̇ ⁘ Ⓣ · ровъ ⁘

0134. жд҇ ‧ версавиꙗ̇ ‧ рс҇ ‧ дъщи силнаго ‧

156 доикъ

0012. дои̇къ ⁘ Ⓣ · дьꙗ̇волъ ⁘

156 идѹмѣꙗ

0013. и̇дѹмѣꙗ̇ ⁘ Ⓣ · и̇щезаꙗ̇ ⁘

156 саулъ

0014. саѹ̈лъ · Ⓣ · просимъ ⁘

0135. жд҇ ‧ савѹлъ ‧ рс҇ ‧ просѣꙗ̇нъ ‧

156 авимелехъ

0015. ӓвимелехъ · Ⓣ · оч҃е цс҇рствиѥ̇ ⁘

156 малеть

0016. малеть · Ⓣ · ликъствиѥ̇ ⁘

156 зифѣи

0017. зифѣи̇ · Ⓣ · бѣси ⁘

156 сионъ

0018. сио̇нъ · Ⓣ · позорище ⁘

156 доикъ

0136. жд҇ ‧ дои̇къ ‧ рс҇ ‧ дьꙗ̇волъ ‧

157 гета

0090. гета. ѿпадениѥ̇ жидомъ.

0137. жд҇ ‧ гета ‧ рс҇ ‧ ѿпадегниѥ̇ жидомъ ‧

158 ѡлтарь

0022. ӧлтарь ⁘ Ⓣ ‧ точило ⁘

0091. ѡлтарь точило.

159 иѥрусолимъ

0023. Ἱερουσαλὴμ, ὅρασις εἰρήνης.

0023. и̇ѥ̇рс҇лмъ ⁘ Ⓣ ‧ гора мирѹ ⁘

0092. и̇ѥрусолимъ. гора миру.

160 аминодавъ

0093. ѡ̇мидамъ. ѡч҃е смѣрениѥ̇.

0138. жид҇ ‧ аминодавъ ‧ рѹс҇|| (л. 615) съмѣрениѥ ѡч҃е ‧

161 тарсы

0024. тарси ⁘ Ⓣ ‧ цс҇рьство римьско ⁘

0094. тарси. црс҇тво римьско.

0139. жд҇ ‧ тарсы ‧ рс҇ ‧ црс҇тво римьскоѥ̇ ‧

162 ѡтоци

0140. жид҇ ‧ ѡтоци ‧ рс҇ ‧ ѡколо море

163 сава

0095. сава. ѡ̇бращениѥ̇.

0141. жд҇ ‧ васа рс҇ ѡбращениѥ ‧

164 алѣлѹгиа

0019. а̇лѣлѹг҇ꙗ̇ · Ⓣ · пои̇те б҃ѹ ⁘

0142. жд҇ ‧ алѣлѹгиа ‧ рс҇ ‧ хвала б҃ѹ

165 аминь

0020. аминь · Ⓣ · и̇стиною̇ ⁘

0143. жд҇ ‧ аминь ‧ рс҇ право ‧

165 отроци

0021. о̇троци · Ⓣ · новии̇ людьѥ̇ ⁘

166 степеньна

0022. степеньна · Ⓣ · пѣс҇ высока ⁘

0096. степеньна. лѣствица.

0144. жд҇ ‧ степень ‧ рс҇ ‧ лѣствица ‧

167 захариꙗ

0023. захарьꙗ̇ · Ⓣ · памѧть ⁘

0097. захариꙗ̇. памѧть вѣчнаꙗ.

168 аггеꙗ

0024. а̇ггѣи̇ · Ⓣ · слава ⁘

0098. аггеꙗ̇. сила неразорима.

169 восоръ

0145. жд҇ ‧ восоръ ‧ рс҇ ‧ плоть ‧

170 пафѹра

0146. жд҇ ‧ пафѹра ‧ рс҇ ‧ трѧпеза ‧

171 кананѣи

0099. канаи̇ти. и̇мѣꙗ̀и̇.

0147. жид҇ ‧ кананѣи ‧ рс҇ ‧ имѣꙗи ‧

172 кананѣи

0100. калевѣи̇. срдце.

0147. жид҇ ‧ кананѣи ‧ рс҇ ‧ имѣꙗи ‧

173 михѣꙗ

0101. михѣꙗ̇. работенъ.

174 кинисъ

0102. кинисъ. дань.

175 фаворъ

0103. фаворъ. ходи. ѿ дх҃а.

176 иѡсиꙗ

0104. и̇ѡ̇сиꙗ̇. поѥмыи̇.

177 ѥрданъ

0105. ѥрданъ. сшедыи̇.

178 ѡхониꙗ

0106. ѡ̇хониꙗ̇. чьстьнъ.

179 ильꙗ

0107. и̇льꙗ̇ крѣпость би҃ꙗ̇.

180 иѥлисѣи

0108. и̇ѥлисѣи̇. сп҃съ б҃иꙗ.

181 ананиꙗ

0109. ананиꙗ̇. славенъ.

182 азариꙗ

0110. азариꙗ̇. зрить львъ.

184 мисаилъ

0111. мисаилъ. прокопии̇. како въскрѣшаѥть гс҇ь.

185 амофоръ

0112. амофоръ. и̇збытокъ.

186 вифьсаида

0113. вифьсаи̇да. храмъ масльнъ.

187 прокопии

0114. прокопии̇. || (л. 151) нѧнѧ.

188 геѡргаи

0115. геѡ̇ргаи̇. въздѣланъ.

189 пантелѣимонъ

0116. пантелѣи̇монъ всемлс҇твыи̇.

190 афуса

0117. афуса. цвѣтущи.

191 воанергиѡсъ

0118. воанергиѡ̇съ. сн҃а громова.

192 апанаретесъ

0019. апапаретесъ. мудрость.

193 ѿ ныра

0149. жд҇ ‧ ѿ ныра ‧ рс҇ призовѣте ‧

194 назарѣи

0150. жд҇ ‧ назарѣи рс҇ чс҇тыи ‧

195 галилѣи

0120. галилѣи̇. чьсть.

0151. жд҇ ‧ галилѣи ‧ рс҇ ‧ чс҇ть

196 нефталимъ

0121. нефталимъ. возвороти мѧ.

0152. жд҇ ‧ нефталимъ ‧ рс҇ ‧ възвратимъ ‧

197 вара

0153. жд҇ ‧ вара ‧ рс҇ ‧ раширисѧ

198 иѥрс҇лмъ

0122. и̇ѥрс҇лмъ ѡбѣтованиѥ̇.

0154. жд҇ ‧ ѥрс҇лмъ ‧ рс҇ ‧ ѡбѣтованиѥ̇ ‧